TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

apple

4 Dilde gürleýän Sözlük: Makul Sözlük Rus dilinde

Baş Redaktor
Makul Sözlük indi Rus dilinde! Türkmen, Iňlis, Türk dillerindäki ilkinji online akylly sözlük Makul Sözlük indi Rus dilinde hem hereket edýär. Indi Makul Sözlükden (www.makulsozluk.com) ...

Eplenýän iPhone öndüriler

Eplenýän telefonlaryň bazary örän täze bolsa-da, şu wagtdan dünýä belli uly telefon firmalarynyň bäsdeşlik etjek meýdanyna öwrülmeklik üçin ynamly ädimler bilen öňe barýar. Eplenýän akylly...

“iPhone” telefonlaryň satuw babatynda iň öňdebaryjysy

“CIRP” gözleg kompaniýasy ABŞ-da “Apple” telefonlaryň satuwy barada hasabatyny çap etdi. Bu maglumatlar, “Apple” kompaniýasynyň soňky çärýekdäki hasabatynyň çap edilmeginden birnäçe gün öň çap edildi....

“Apple” we “Samsung” ýakynda täze önümlerini tanyşdyrar

Ata Watan Eserleri
Tehnologiýa babatynda dünýäniň iki sany öňdebaryjy “Samsung” we “Apple” kompaniýalary özüniň öndüren täze önümleriniň tanyşdyrylyş dabaralaryny aprel aýynyň ahyryna çenli geçirerler. Bularyň ikisiniň hem tanyşdyrylyş...

Tehnologiýa kompaniýasy maýa goýum goýýar

Häzirki wagtda dünýäde elektrik ulag pudagyna ägirt uly üns berilýär. Şol sanda hem tehnologiýa kompaniýalar bu pudaga gyzyklanma bildirip, eýýäm käbir kompaniýalar bilen bu taslamanyň...

“Apple” kompaniýasynyň täze planşeti

“Apple” kompaniýasy aprel aýynda kämilleşdirilen prosessor bilen täze planşet modelini hödürlär. Kompaniýa munuň bilen birlikde “iPad Pro” seriýasyny täzelemegi meýilleşdirýär. Bu barada “Bloomberg” agentligi habar...

“Huawei” öz ulagyny öndürmekçi

Häzirki wagtda dünýäde elektrik ulag pudagy özgerýär. Golaýda bu pudaga “Apple” kompaniýasy hem goşulýandygyny mälim edipdi we geljekde “Apple Car” awtoulagyny öndürjekdigi barada habar beripdi....

6 ýylda 100 firma satyn aldy

Ata Watan Eserleri
“Apple” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Tim Kuk soňky 6 ýylda takmynan 100 sany kompaniýany satyn alandygyny habar berdi. “BBC” habar teleýaýlymynyň habaryna görä, Tim Kuk kompaniýanyň ýyllyk...

“Apple”-iň eplenýän telefony

Häzirki wagtda dünýäde tehnologiýa pudagyna köp üns berilýär. Her gün diýen ýaly, adamlary geň galdyryjy tehnologiýalar peýda bolýar. Birnäçe ýyllar mundan ozal, eplenýän telefonlar ulanyşa...

“Apple”-iň ilkinji öndüren kompýuteri satyldy

Ata Watan Eserleri
“Apple” tehnologiýa kompaniýasy tarapyndan öndürilen “Apple-1” ilkinji kompýuter görnüşi “eBay” söwda satuw platformasynda gollanmalar we kaseta interfeýsi bilen 1,1 million ýewro satyldy diýip habar berilýär....