DÜNÝÄ

Mihail Mişustin gaýtadan Russiýanyň Premýer-ministri boldy

Şu gün Russiýa Federasiýasynyň Döwlet Dumasynda Prezident Wladimir Putin tarapyndan Hökümet başlygy wezipesinde hödürlenen Mihail Mişustiniň dalaşgärligi tassyklandy.

Mişustiniň dalaşgärligi üçin 375 deputat ses berdi. Garşylyk bildiren bolmady, 57 deputat ses bermekden saklandy.

Mihail Mişustin öz nobatyndaky deputatlara dalaşgärligini tassyklandygy üçin minnetdarlyk bildirip, ýurduň täze hökümet düzümi bilen amala aşyryljak işler barada çykyş etdi.

Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodin 13-nji maýda deputatlaryň wise-premýerleriň, 14-nji maýda bolsa, ministrleriň dalaşgärliklerine sereder.

Ýene-de okaň

“Atawatan Media” topary ABŞ-da ýelkenli sport ýaryşyny tomaşa etdi

Türkiýe Respublikasynyň demokratiýa we milli jebislik güni Aşgabatda bellendi

Aşgabatda Fransiýanyň milli güni bellenildi

Prokurorlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda

Türkmenistan bilen Türkiýe Ýewropa bazaryna girmek mümkinçiliklerini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň ilçisi Türkiýäniň daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşdy