TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

elektrik awtoulagy

Kriptowalýuta bilen “Tesla” ulagyny satyn alyp bolar

“Tesla” kompaniýasy takmynan 1,5 milliard dollar töweregi bitkoin kriptowalýuta maýa goýdy we ýakyn wagtda bu kompaniýanyň awtoulaglary we beýleki önümleri satyn almak üçin töleg hökmünde...

Tehnologýa ägirtleriniň awtoulag maýa goýumlary

Ata Watan Eserleri
Ýaňy-ýakynda Amerikanyň “Apple” kompaniýasy özüniň hususy güýç berijileri bilen enjamlaşdyryljak elektrik awtoulagyny öndürer diýip habar berildi. Şondan soňra Günorta Koreýanyň “LG” tehnologiýa kompaniýasy bu ulag...

“Amazon”-yň elektroulagy

Ata Watan Eserleri
ABŞ-nyň “Amazon” onlaýn söwda platformasy, elektrik awtoulagyny tanyşdyrdy. Kompaniýa ýüklere hyzmat etmek üçin elektrik mikroawtobuslarynyň modellerini ulanmagy meýilleşdirýär. Fewral aýynda kompaniýa elektrik ulagy öndürijisi “Rivian”-dan...

“Tesla”-nyň nobatdaky bazary

Dünýäde elektrik awtoulagyny öndürmekde we häzirki wagtda iň meşhur kompaniýalaryň biri hasaplanylýan “Tesla” kompaniýasy, özüniň dünýä ýüzünde maýa goýumlaryny giňeltmegini dowam etdirýär. Kompaniýa mundan öň...

“Audi” täze modeli bilen tanyşdyrdy

“Audi” kompaniýasy indi ençeme ýyl bäri özüniň döwrebap ulaglaryny sürüjilere yzygiderli hödürleýär. Ynha, indi kompaniýa dünýäde iň isleg bildirilýän elektrik ulagynyň hem birnäçe görnüşini öndürdi....