TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Apple” kompaniýasy

Gyzykly maglumatlar

Ata Watan Eserleri
Birinji “Colgate” diş pastalary çüýşelerde satylýardy. *** Stiw Jobs : “Eger siz 5 sagatdan has gowusyny teklip etmeseňiz, men kompaniýanyň adyna Apple dakjak” diýipdir. ***...

“Hollywood”-yň meşhur ýyldyzy barada film surata düşüriler

“Hollywood”-yň ýyldyz aktrisalarynyň biri Odri Hepbörniň ömür-döredijiligi barada film surata düşüriler. “Oskar” baýragynyň dalaşgäri italiýaly režissýor Luka Guadaninonyň režissýorlyk etjek kinosynda Hepbörniň keşbini Runi Mara...

“iPhone” telefonlaryň satuw babatynda iň öňdebaryjysy

“CIRP” gözleg kompaniýasy ABŞ-da “Apple” telefonlaryň satuwy barada hasabatyny çap etdi. Bu maglumatlar, “Apple” kompaniýasynyň soňky çärýekdäki hasabatynyň çap edilmeginden birnäçe gün öň çap edildi....

«Apple» ýiten enjamlary telefon arkaly tapýan gurluşy hödürledi

«Apple» kompaniýasy 2021-nji ýyldaky iň uly tanyşdyryş dabarasyny geçirip, täze önümlerini köpçülige görkezdi. Deslapky maglumatlara görä, geçen güýzde diňe «Mac» haryt nyşanly önümlere mahsus bolsa...

“Apple” we “Samsung” ýakynda täze önümlerini tanyşdyrar

Ata Watan Eserleri
Tehnologiýa babatynda dünýäniň iki sany öňdebaryjy “Samsung” we “Apple” kompaniýalary özüniň öndüren täze önümleriniň tanyşdyrylyş dabaralaryny aprel aýynyň ahyryna çenli geçirerler. Bularyň ikisiniň hem tanyşdyrylyş...

Tehnologiýa kompaniýasy maýa goýum goýýar

Häzirki wagtda dünýäde elektrik ulag pudagyna ägirt uly üns berilýär. Şol sanda hem tehnologiýa kompaniýalar bu pudaga gyzyklanma bildirip, eýýäm käbir kompaniýalar bilen bu taslamanyň...

Bill Geýts “Android” ulgamly telefonlary ulanýar

“Microsoft” kompaniýasynyň esaslandyryjysy Bill Geýts köp ýyldan bäri “Android” ulgamly smartfonlary ulanýandygyny mälim etdi. Bu barada “Clubhouse” jemgyýetçilik torunyň sowallaryna jogap beren dünýäniň meşhur baýlarynyň...

«Huawei» smartfon önümçiligini 60% azaldar

«Huawei» kompaniýasynyň habar bermegine görä, kompaniýada 2021-nji ýylda 60 göterim az smartfon öndüriljekdigi mälim edildi. «Nikkei Asia»-nyň hasabatyna görä, geçen ýyl 190 million smartfon satan...

“Apple”-iň ulaglaryny hem görmek bolar

Ata Watan Eserleri
Dünýä belli “Apple” kompaniýasy “iPhone”, “iPad” we “iMac” ýaly smartfondyr kompýuterleri satmakdan başga-da, öz önümleriniň gerimini has-da köpeltmek isleýär. Dünýäniň iň gymmat kompaniýalarynyň biri bolan...

Bir ýylda 230 million «iPhone» öndüriler

ABŞ-nyň «Apple» kompaniýasy 2021-nji ýylyň birinji ýarymynda 96 million sany «iPhone» smartfonlaryny öndürmegi meýilleşdirýär. Bu bolsa şu ýyldakydan 30 göterim köpdür. Metbugat habarlarynda ýazylyşy ýaly,...