Category : SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkiýä 60 million syýahatçy kabul eder

Türkiýe Respublikasy 2024-nji ýylda 60 million syýahatçy kabul edip, syýahatçylyk pudagyndan 60 milliard dollar girdeji gazanmagy meýilleşdirýär. Bu barada ýurduň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan Antalýada...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkiýäniň ilaty 85,3 million adamdan geçdi

2023-nji ýylyň ahyrynda Türkiýäniň ilaty 85 million 372 müň 377 adama ýetdi. Türkiýäniň Statistika gullugynyň habaryna görä, ýurduň ilatynyň 2022-nji ýyl bilen deňeşdirilende 92,824 adam...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

«Türkmenistan» awiakompaniýasy Jidda we Hoşimin şäherlerine awiapetekleriň onlaýn-satuwyny açdy

«Türkmenistan» awiakompaniýasy turkmenistanairlines.tm resmi web saýtynda Jidda (Saud Arabystany) hem-de Hoşimin (Wýetnam) şäherlerine howa gatnawlarynyň awiapetekleriniň onlaýn-satuwyny ýola goýdy. Aşgabat — Jidda ugrunyň awiapeteginiň bahasy — 4322,5...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Daşary ýurtlaryň awiakompaniýalary Türkmenistanyň hyzmatyndan peýdalanýar

Daşary ýurtlaryň awiakompaniýalaryna degişli uçarlar ýurdumyzyň halkara howa menzillerinde täjirçilik maksatly we tehniki gonuşlary yzygiderli amala aşyrýarlar. «Turkish Airlines», «Сибирские авиалинии», «China Southern», «Flydubai», şeýle...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Daşary ýurt uçarlary Türkmenabadyň howa menziliniň hyzmatyndan peýdalanýar

Ata Watan Eserleri
Daşary ýurt uçarlary Türkmenabat howa menzilinde täjirçilik gonuşyny ýerine ýetirdiler. Bu barada howa menziliniň resmi saýtynda habar berildi. «MY Freighter» awiakompaniýasynyň «Boeing 747-200» uçary we...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

«Türkmenistan» awiakompaniýasy: Milan, Jidda, Hoşimin gatnawlaryň biletleri onlaýn satuwda

«Türkmenistan» awiakompaniýasy Milan (Italiýa), Kuala-Lumpur (Malaýziýa), Jidda (Saud Arabystany) we Hoşimin (Wýetnam) şäherlerine halkara howa gatnawlaryny ýola goýýar. Bu barada «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň resmi saýtynda habar...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Şu gün Aşgabat-Abu-Dabi uçar gatnawlary başlaýar

Birleşen Arap Emirliklerinde iş saparynda bolýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow  Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň hem-de beýleki ýolbaşçylaryň gatnaşmagynda iş...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Taýlandyň Täze ýyldaky syýahatçylyk girdejisi 1,6 milliard dollar

Taýlandyň Täze ýyl dynç alyş günlerindäki syýahatçylykdan gelýän girdejiler 54,4 milliard bata (1,6 milliard dollar) ýetdi, bu bolsa geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 44%...