Category : ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

Toty Rozyýewa: alym geolog

Islendik ugurdaky meşhur adamlaryň zähmet hem durmuş ýoluny öwrenjek bolsaň, hökman arhiw maglumatlara ýüzlenmeli bolýar. Arada Türkmen sowet ensiklopediýasynyň sekizinji tomuny gözden geçirip otyrkam, kitabyň...