TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ata Watan Ylhamy

Saňa:Sapa Hommadow

SAŇA Uçradym söýgiňe — ýitdi özlügim, Çyndan duýdum söýülmänem, söýmänem. Gelip, dolduň ähli ýetmezligimi, Asyl ýaşap bolýan eken köýmänem. Indi has süýjedi ömrüň tagamy, Aýdymlary...

Belent ady ýürekleriň kelamy”:….Daýanç Baýramow

Ata Watan Eserleri
Belent ady ýürekleriň kelamy Belent sarpaň  kerem keramat bilen Kerem keramatyň şan şöhrat bilen Adyň yüreklerde berk söýgi bilen Belent adyň gutly bolsun Arkadag Halkyň...

Alkyşnama….: Orazbibi Muhammetdurdyýewa

Ata Watan Eserleri
            ALKYŞNAMA  Watana yşkymyz söýgiň süňňünde Ykbala ýalkym bar, her dem, her günde Geljege hyjuw bar ýaşlaň köňlünde Ýaşlygymyza ýakym,...