Category : Ata Watan Ylhamy

Ata Watan YlhamyJEMGYÝET

Arkadag şäheri.

Ata Watan Eserleri
ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM                                                                Arkadag şäheri.                                 Arkadagyň yhlasyndan döredi, Arkadag şäheri-akylly şäher. Açylşynda başymyz gök diredi, Arkadag şäheri-akylly şäher.   Köpetdag deňinde...
Ata Watan Ylhamy

Gözleg:Süleýman Haýdarow,

Ata Watan Eserleri
GÖZLEG Senem gözläweri, söýeniňden soň, Özgeler gözüme yssy bolarmy. Sen maňa asman dek söýeneňden soň, Zemin dek götärin gussalaryňy.   Golumda däl, gursagymda hazyna, Uşaklaman,...
Ata Watan YlhamyJEMGYÝET

Arkadag şäheri – Bagtyň şäheri

Ata Watan Eserleri
ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM GÖZBAŞY   Arkadag şäheri – Bagtyň şäheri   Ene Ýere gülýakadyr, keşdedir, Arkadag şäheri – Bagtyñ şäheri. Bagty çüwen türkmen bagty...
Ata Watan YlhamyJEMGYÝET

Buýsanç

Ata Watan Eserleri
ARKADAG ŞÄHERI – YLHAM GÖZBAŞY                               Buýsanç Arkadagyň paýhasyndan bina bolan ajap şäher, Ak mermerden desgalaryň, göýä ki bir tämiz säher. Dünýä içre at-owazaň...