TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty

Akyl-paýhas bäsleşiginiň final oýny geçirildi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň garamagyndaky Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan mekdep okuwçylarynyň arasynda «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» akyl-paýhas bäsleşiginiň final oýny geçirildi. Oýnuň baş...

Akyl-paýhas bäsleşiginde ýarym finalyň gatnaşyjylary mälim boldy

Ata Watan Eserleri
Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň okuw binasynda Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan guralýan «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 8-nji oýny...

23-nji aprel  halkara inlis dili güni

Iňlis dili Birleşen Milletler Guramasynyň  6 sany resmi diliniň biridir.  Halkara iňlis dili güni BMG tarapyndan 2010-njy ýylda ilkinji gezek bellenildi.  Iňlis dili halkara güni...

Bäsleşigiň nobatdaky oýny geçirildi

Ata Watan Eserleri
Ýakynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan guralýan «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 7-nji oýny geçirildi. Bu...

Açyk gapylar güni: Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty 2022-nji ýylyň 15-nji aprelinde sagat 15:00-da instituta berkidilen Aşgabat şäherindäki 21-nji, 37-nji, 68-nji, 72-nji we 76-njy orta mekdepleriň...

Kandidatlyk:Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty

Ata Watan Eserleri
                    TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGI       Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty 2022-nji...

Akyl-paýhas bäsleşiginiň nobatdaky oýny geçirildi

Baş Redaktor
“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” akyl-paýhas bäsleşiginiň nobatdaky oýny geçirildi. 2022-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Parahatçylygyň ýaş çaparlary” akyl-paýhas bäsleşiginiň birinji...

Halkara okuw: Soraglar we jogaplar

Baş Redaktor
Daşary ýurt döwletleriniň abraýly ýokary okuw mekdeplerinde bilim almak isleýän Türkmenistanyň raýatlary üçin mümkinçilikler döredilýär. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com  saýtynyň alan maglumatyna görä, daşary...

Ukraina, Belarus, Gazagystan we Gruziýadan sanawa haýsy ýokary okuw mekdepleri girýär?

Baş Redaktor
Ukraina, Belarus, Gazagystan we Gruziýadan  “Daşary ýurt bilim edaralarynyň öndeliginiň düzýan ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna” giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny Size ýetirýäris. Mälim bolşy ýaly,...

Russiýadan sanawa haýsy ýokary okuw mekdepleri girýär?

Baş Redaktor
Russiýadan “Daşary ýurt bilim edaralarynyň öndeliginiň düzýan ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna” giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny Size ýetirýäris. Mälim bolşy ýaly, daşary ýurt döwletlerinde ilkinji...