TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Oglan atlary:

  1. Didar- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Öýe ýüzi düşen çaga’’ diýmek.
  2. Dinmuhammet- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Muhammet pygamberiň dinini eýeriji’’ diýmek.
  3. Diýar- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Watan’’ diýmek.
  4. Döwlet- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Döwletli bolsun’’ diýmek.
  5. Durdy-bu at oglanlara dakylýan at. Manysy,,Uzak ýaşasyn’’diýmek.

Gyz atlary:

6.Gyzylgül – bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,, Owadan gyz‘’diýmek.

7.Gymmat –bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Gymmat bahaly, arzyly gyz ‘’diýmek.

8.Gülşat –bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Gül ýaly görmegeý we şadyýan gyz ‘’diýmek.

  1. Gülçöhre-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Gül ýüzli, owadan gyz’’ diýmek.

10.Gülşirin – bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Görmegeý we süýji dilli gyz ’’ diýmek.

28-nji fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Adam atlarynyň manysy 25-nji fewral

Teswirle