Category : SIZDEN GELENLER

SIZDEN GELENLER

Ýapon diliniň ähmiýeti

Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasynda halkara gatnaşyklaryň işjeňleşmegi işewür adamlarda, hünärmenlerde, mugallymlarda, dilçi alymlarda, ýaşlarda ýapon dilini has düýpli öwrenmäge islegi artdyrýar. Häzirki döwürde hormatly Prezidentimiziň...