Category : BIZNES

BIZNES

Telekeçiler üçin elektron söwda okuwy

USAID-iň geljekdäki ösüş başlangyjy, elektron söwdasyny we halkara bazaryndaky gatnaşygyny artdyrmak isleýän kärhanalary göz öňünde tutup, 2024-nji ýyl üçin Merkezi Aziýada B2B elektron söwda tizleşdiriji...
BIZNES

Özbegistan Türkmenistandan 21,6 million kWt/sagat elektrik energiýasy satyn aldy

Ata Watan Eserleri
Özbegistan Türkmenistandan 18-nji fewraldaky ýagdaýa görä, 21,6 million kWt/sagat elektrik energiýasyny satyn aldy. Bu barada Özbegistanyň Energetika ministrligi habar berýär. 18-nji fewralda respublikanyň ähli elektrik...
BIZNES

Dünýäde tebigy gazyň önümçiligi 2.8 göterim artar

2024-nji ýylda tutuş dünýäde tebigy gazyň önümçiligi 4.162 trillion kubmetre çenli ýokarlanar ýa-da 2023-nji ýyl bilen deňeşdireniňde, 2.8 göterim artar. Bu babatda önümçiligiň ösüş depgininiň...
BIZNES

Türkmenistanda hususy kärhana ilkinji gezek önümçilikde Gün energiýasyny ulanar

Türkmenistanda şahsy arassaçylyk we ýuwujy serişdeleriň önümçiliginde öňdebaryjy bolan «Täç hil» türkmen kompaniýasy önümçilikde Gün energiýasyny ulanmakda ilkinjileriň biri boldy. Kompaniýa zawodynyň üçeginde kuwwatlylygy 12...
BIZNES

Ýanwar aýy:düýpli maýa goýumlarynyň möçberi 2 milliard 545 million manat

16-njy fewralda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň dowamynda hormatly Prezidentimiz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, ýanwar aýynyň netijeleri boýunça jemi içerki önümiň ösüş depgininiň 6,3 göterime deň...
BIZNES

Türkmenistan wekiliýeti türkmen-amerikan işewürlik geňeşiniň wekileri bilen duşuşdy

Türkmenistanyň wekiliýeti Türkmen-amerikan işewürlik geňeşiniň wekilleri  bilen duşuşyk geçirdi. Duşuşyga Türkmenistanyň ABŞ-daky Ilçisi M.Orazow, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Amerika ýurtlary bölüminiň başlygy Ilçi Ç.Ataýew, Geňeşiň...
BIZNES

Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş banky Türkmenistanda 22 taslamany durmuşa geçirýär

Häzirki wagtda Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş banky Türkmenistanda umumy bahasy 24 million ýewro möçberinde 22 işjeň taslamany durmuşa geçirýär. Senagat, obasenagat we söwda ulgamlary amala...