Tag : Ozal hem habar berşimiz ýaly

DÜNÝÄ

Hindistan-Ýakyn Gündogar-Ýewropa ykdysady geçelgesi dörediler

Ozal hem habar berşimiz ýaly, Hindistanyň paýtagty Täze Deli şäherinde “G20” guramasyna agza döwletleriň Baştutanlarynyň 18-nji sammiti geçirildi. Şol sammitde köp sanly hyzmatdaşlyk meseleleri ara...
SPORT

BAE-li welosipedçiler Aşgabatda türgenleşik geçýärler

Ozal hem habar berşimiz ýaly, Abu-Dabiniň welosiped klubynyň welosipedçiler topary türkmen türgenleri bilen bilelikde okuw-türgenleşik işlerine gatnaşmak üçin Aşgabada geldiler. Olaryň ilkinji türgenleşikleri Olimpiýa şäherçesinde,...
SPORT

Türkmenistan Bütindünýä tomusky uniwersiadada ilkinji medalyny gazandy

Ozal hem habar berşimiz ýaly, Türkmenistanyň türgenleri Hytaýyň Çendu şäherinde geçirilýän XXXI Bütindünýä tomusky uniwersiada oýunlaryna gatnaşýar. Bu halkara ýaryşa gatnaşýan türkmen türgenleri ilkinji medalyny...
SPORT

Türkmen türgenleri “Ýüpek ýoly-2023” rallisiniň ilkinji tapgyryny üstünlikli geçdi

Ozal hem habar berşimiz ýaly, «Ýüpek ýoly – 2023» rallisi Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň paýtagty Kazan şäherinde badalga aldy. Bu abraýly ýaryşa Türkmenistanyň türgenleri hem...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Daşary ýurtly metbugat wekilleriniň Türkiýä syýahatçylyk sapary – 1

Ata Watan Eserleri
Ozal hem habar berşimiz ýaly, Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Gazagystanyň, Serbiýanyň, Bolgariýanyň hem-de Gruziýanyň metbugat wekillerinden ybarat topar Türkiýe Respublikasynda syýahatçylyk saparynda bolýarlar. Bu toparyň arasynda “Atavatan...
DÜNÝÄ

Putin Aşgabatda birnäçe ikiçäk duşuşyklary geçirer

Ozal hem habar berşimiz ýaly, Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti ertir ilki bilen Täjigistanda saparda bolup, soňra Türkmenistana geler. Rus Lider Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň VI sammitine...
DÜNÝÄ

Türkmenistan bilen Bahreýn energetika pudagynda hyzmatdaşlygyny ösdürer

Ozal hem habar berşimiz ýaly, Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Berdinyýaz Mätiýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Bahreýn Patyşalygynda saparda bolup, birnäçe gepleşikler geçirýär. Türkmen wekiliýeti saparynyň...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň täze tertibi

Ata Watan Eserleri
Ozal hem habar berşimiz ýaly, şu ýylyň 5-nji maýyndan ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibine üýtgeşikler girizildi. “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň uçuşlaryň ugry we rejesi baradaky maglumat awiakompaniýanyň...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Aşgabat-Moskwa-Aşgabat uçar gatnawy amala aşyryldy

Ata Watan Eserleri
Ozal hem habar berşimiz ýaly, “Türkmenistan” awiakompaniýasy tarapyndan 9-njy martda Aşgabat-Moskwa-Aşgabat ugry boýunça ýörite uçar gatnawy amala aşyryldy. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Stambul-Aşgabat-Stambul uçar gatnawy ýerine ýetirilýär

Ata Watan Eserleri
Ozal hem habar berşimiz ýaly, şu gün Türkiýäniň “Türkhowaýollary” awiakompaniýasy Stambul-Aşgabat-Stambul uçar gatnawyny ýerine ýetirýär. Bu barada Türkiýäniň “Türkhowaýollary” awiakompaniýasynyň “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com...