TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ata Watan Eserleri

Hytaýda “Hytaý-Merkezi Aziýa” formatynyň çäklerinde birinji sammit geçiriler

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin Türkmenistanyň Prezidentini Halkara Nowruz güni mynasybetli gutlady. HHR-iň Başlygynyň iberen gutlag hatynda şu ýylyň maý aýynda Hytaýda geçiriljek “Hytaý-Merkezi...

Bilim ulgamyndaky döwrebap ösüşler

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän be­ýik iş­ler hal­ky­my­zyň aba­dan we bag­ty­ýar dur­mu­şy­na gö­nük­di­ri­len­dir. Şun­da ýaş­la­ra bi­lim we ter­bi­ýe...

Türkmenistanyň Baş Assambleýanyň wise-başlygy hökmünde işini dowam etdirýär

Ata Watan Eserleri
Golaýda Türkmenistanyň baştutanlygynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň mejlisi geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky hemişelik wekiliniň resmi saýtynda bellenilip geçilýär. Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky hemişelik...

BMG-niň merkezinde Halkara Nowruz güni bellendi

BMG-niň Nýu-Ýork şäherindäki ştab-kwartiasynda Halkara Nowruz gününi bellemek mynasybetli dabaraly çäre geçirildi. Owganystan, Azerbaýjan, Eýran, Yrak, Hindistan, Gazagystan, Gyrgyzystan, Pakistan, Täjigistan, Türkiýe, Türkmenistan we Özbegistan...

Türkmen syýahatçylygyna bagyşlanan halkara maslahat

Paýtagtymyzdaky “Arçabil” myhmanhanasynda “Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlary we mümkinçilikleri” atly halkara maslahat geçirildi. Forumyň işine halkara guramalaryň wekilleri, ýurdumyzyň we daşary döwletleriň şu ugur...