Author : Ata Watan Eserleri

JEMGYÝET

Aşgabat şäheriniň häkimine berk käýinç yglan edildi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, tabynlygyndaky düzümleri gözegçiligi gowşadandygy, Aşgabat şäherinde abadanlaşdyryş we arassaçylyk işlerini geçirmekde kemçiliklere ýol...
MEDENIÝET

Ahalteke bedewleriniň gözellik bäsleşiginiň 1-nji tapgyry geçirildi

Ata Watan Eserleri
11-nji aprelde Aşgabat atçylyk sport toplumynyň açyk manežinde «Ýylyň iň owadan ahalteke bedewi» atly gözellik bäsleşiginiň 1-nji tapgyry geçirildi. Ýylyň-ýylyna Türkmen bedewiniň milli baýramynyň öňüsyrasynda...
BILIM

Türkmen ýaşlary üçin Malaýziýada talyp hakly okamak mümkinçiligi

Ata Watan Eserleri
“PETRONAS” kompaniýasy Malaýziýadaky “PETRONAS” kompaniýasynyň Tehnologik Uniwersitetinde (UTP) okamak üçin aşakdaky dersler boýunça talyplara doly talyp haklaryny hödürleýär: Himiýa inženerçiligi Elektronika we elektrotehnika Inženerlik mehanikasy Nebiti...
BIZNES

Türkmen telekeçileri 135 million dollarlyk oba hojalyk önümlerini eksport etdi

Türkmen telekeçileriniň 2023-nji ýylda eksporta iberen oba hojalyk önümleri ABŞ-nyň 135 million dollaryna deň boldy. Bu görkeziji 2022-nji ýyl bilen deňeşdirilende 10 göterimden hem ýokarydyr....
TEHNOLOGIÝA

Hytaý Azerbaýjanda elektrikli awtobus öndürer

Hytaýyň “BYD Company Limited” kompaniýasy Azerbaýjanda elektrikli awtobus önümçiliginiň başlangyç tapgyrynda 34 million dollar gönükdirer. Azerbaýjanyň Ykdysadyýet ministrliginiň habar bermegine görä, zawod 2025-nji ýylda işläp...
SPORT

Messi Amerikanyň Çempionlar ligasynda kuboksyz galdy

Argentin ýyldyz Lionel Messiniň düzüminde oýnaýan “Inter Maýami” topary Demirgazyk, Merkezi Amerikanyň we Karib deňzi basseýniniň ýurtlarynyň Futbol Konfederasiýasynyň (KONKAKAF) gurnaýan ýaryşynda 1/4 finalda Meksikanyň...
TEHNOLOGIÝA

“Apple” kompaniýasy Hindistanda 14 milliard dollarlyk önüm öndürdi

“Apple” kompaniýasy 2023-2024-nji maliýe ýylynda Hindistanda “iPhone” smartfonlaryň önümçiligini artdyryp, onuň möçbeirni 14 milliard dollara ýetirdi. Bu barada “Bloomberg” neşiri habar berýär. 2022-2023-nji ýylda kompaniýaysnyň...
JEMGYÝET

Türkmen halkynyň Milli Lideri: Türkiýe Respublikasy Türkmenistan üçin iň ýakyn doganlyk döwlet

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Türkmen...