Ashgabat
overcast clouds
6.9 ° C
6.9 °
6.9 °
76 %
1kmh
90 %
Sat
9 °
Sun
14 °
Mon
15 °
Çar
13 °
Wed
17 °

makul sözlük ~
~sanly sözlük
Biz size has ýakyn Makulsözlük
сhrome
goşundysy
Düşünmedik sözüňe iki gezek
bas makulsözlük terjime etsin

Muhammetguly Kasymow: “Arzuwlarymyň amala aşan ýeri – teatr”

Sungat ýoly muşakgatly, miwesi datly hünärleriň biri hasaplanýar. Munda arman-ýadaman uzak ýyllar zähmet çekiberseň, halkyň içinde abraýyň, mertebäň, hormatyň hem artyberýär. Biz hem şeýle...

Maýa Annameredowa – “Vip Maya” öýmeleri nepislikden we reňk öwüşginlerinden dörän...

Sungat ynsan ruhuny galkyndyrýan çeper güýçdir. Türkmen halkynyň milliligi öz gözbaşyny gadymyýetden alyp gaýdýar. Taryhdan häzirki güne çenli türkmen öz milliligi bilen dünýäni haýrana goýup...

Terjime üçin MAKUL SÖZLÜK +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 translation office | terjime merkezi makulhyzmat@gmail.com
Braziliýada 50 ýyldan soňra täze çempion

Braziliýanyň futbol çempionatynda täze çempion peýda boldy. Ol hem Belu-Orizonti şäheriniň "Atletiko Mineýro" toparydyr. Bu topar Braziliýanyň "Seria A" milli futbol çempionatynda soňky gezek...

Üçünji sanjym «Omikrondan» gorar

Angliýada koronawirus pandemiýasyna garşy sanjymlaryň ýedisinde geçirilen barlaglar üçünji sanjym babatynda «Pfizer» we «Modernanyň» has netijelidigini ýüze çykardy. Şeýlelikde, üçünji sanjymlar babatynda ilkinji synaglar hem...

TESWIRLER