14 C
Ashgabat
2021-03-01

JEMGYÝET

DÜNÝÄ

BMG işgärleri üçin wiza düzgünini ýönekeýleşdirýär

Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy we onuň edaralary bilen gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek we 1946-njy ýylda kabul edilen Birleşen Milletler Guramasynyň artykmaçlyklary we goraglylyklary hakyndaky...

Türkmenistanyň Mejlisi ÝHHG-niň Parlament assambleýasynyň mejlisine gatnaşdy

Wideoaragatnaşyk arkaly Mejlisiň wekilleri Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Parlament assambleýasynyň mejlisine gatnaşdylar. Her ýyl geçirilýän bu çäre ilkinji gezek wideomaslahat görnüşinde guralyp, oňa...

Türkmenistan Ykdysady Hyzmatdaşlyk guramasyna başlyklyk eder

Türkmenistan döwletimiz şu ýyl Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna başlyklyk eder. Bu barada Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde bellenilip geçildi."Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly,...

26000-den gowrak adama Türkmenistanyň raýatlygy berildi

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň Bosgunlaryň işi baradaky Ýokary Komissary (UNHCR) Filipppo Grandi bilen onlaýn görnüşinde duşuşygy geçirildi.Işjeň söhbetdeşligiň barşynda Türkmenistanyň Birleşen...

Türkmenistanyň Gazagystandaky ilçisi wezipesine başlady

Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi B.Rejepowyň Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Jomart Tokaýewe Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi...

Türkiýäniň Prezidenti milli Liderimizi YHG-niň sammitine çagyrdy

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa hat iberdi. Şol hatynda dostlukly ýurduň döwlet Baştutany milli Liderimizi 2021-nji ýylyň 4-nji martynda...

BIZNES

Birža täzelikleri: nebithhimiýa önümlerine uly isleg

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 7-si hasaba alyndy.Daşary ýurt puluna daşary döwletleriň işewür toparlarynyň wekilleri nebithimiýa önümlerini, hususan-da, Birleşen Arap...

TENDERLER

SÖHBETDEŞLIK

Meýlis Halbaýew: Ata pendi ömre çyrag

Ykbal ýoly haçanda lezzetli ýaşalanda onuň ömri dowamat bolýar. Halkymyzyň asylly däbi bar maşgalada ata-enä hormat goýmak, her başlan işiňi olaryň maslahaty we ýol...

Meýlis Hydyrow: Maksadym ussat skripkaçy bolmak

Kitaplar, aýdymdyr sazlar adamzadyň ruhy gymmatlygy hasaplanýar. Saz – bu her bir ynsanyň ýüregine barýan inçe ýoly yzarlaýar. Saz sözsüz durmuşy suratlandyrýar. Türkmeniň akyldar...

makul sözlük ~ sanly sözlük Biz size has ýakyn Makulsözlük
сhrome
goşundysy
Düşünmedik sözüňe iki gezek
bas makulsözlük terjime etsin

TESWIRLER

Dowran Orazgylyjov

Dr. Almaz Yazberdiyew

Kerimguly Geldiýew

Dr. Berdi Saryyew

Aýbölek Abdyrasulowa

Hojagylyç Nazarow

Bäşim Annagurbanow

MAKUL KLIPLER

SPORT

Sport täzelikleri: iň gowy tälimçi we iň gowy derwezeban

“Flamengo” topary yzly-yzyna ikinji gezek Braziliýa çempionatynda ýeňiji boldular. Braziliýa çempionatynyň ahyrky tapgyrynda “Flamengo” topary 2:1 hasaby bilen “San-Paolo” toparynda ýeňildi. Iki utuk yzda...

SYÝAHAT & SAGLYK

ÝUNISEF 170 million doza koronawirus sanjymyny satyn alar

BMG-niň Çagalar gaznasy (ÝUNISEF) "COVAX" halkara maksatnamasy üçin "AstraZeneca" britan-şwed kompaniýasyndan koronawirus pandemiýasyna garşy işlenip düzülen sanjymyň 170 million dozasyny satyn alar. Bu barada...

TEHNOLOGIÝA

BILIM

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com

“gepleýän” we “eşidýän” ilkinji Akylly sözlük

WIDEO HABARLARY

PEÝDALY MASLAHATLAR

MEDENIÝET

FOTO HABARLAR

ATAVATAN ESERLERI

SIZDEN GELENLER