Ashgabat
broken clouds
11.9 ° C
11.9 °
11.9 °
54 %
2.1kmh
52 %
Mon
21 °
Tue
19 °
Wed
13 °
Thu
15 °
Fri
15 °

makul sözlük ~
~sanly sözlük
Biz size has ýakyn Makulsözlük
сhrome
goşundysy
Düşünmedik sözüňe iki gezek
bas makulsözlük terjime etsin

Jumamuhammet Akgaýew :Tara öwrülen ömür

Ýaşlarymyzyň  kämil ahlakly belent şahsyýetler bolup ýetişmekleri üçin medeniýet we döredijilik işgärleriniň uly ornunyň bar. Bizem şeýle jogapkärçiligi duýup zähmet çekýän halypa aýdymçylaryň biri,...

Gülşirin Hanowa – “Uçup barýan ak durnanyň” waspçysy

“Meniň şygyrýetde gaýta-gaýta dolanýan mowzugym eje. Kimdir biriniň ejesi hakynda söz açylsa biygtyýar bokurdagym dolýar hem gözümiň öňi ümüzlenýär. Hemişe we hemişe  dolanjak, dolanýan...

Terjime üçin MAKUL SÖZLÜK +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 translation office | terjime merkezi makulhyzmat@gmail.com

96 ýyldan soňra ýene-de 5:0-lyk ýeňiş

Angliýanyň Premýer-ligasynda “Liwerpul” topary myhmançylykda “Mançester Ýunaýted” toparyny 5:0 hasabynda ýeňdi. Duşuşykda köp sanly garaşylmadyk netijeler gazanyldy. Taryha giren duşuşykda Nabi Keita 5-nji minutda gol...

Allergiýanyň öňüni nädip almaly?

Şu günlerdäki ýaly, howanyň üýtgeýän sepgit döwründe käbir adamlarda allergiýa ýagdaýlary ýüze çykýar. Bu ýagdaý iýmit önümleri, derman we himiki serişdeler, mör-möjekler, tozan hem-de...

TESWIRLER