JEMGYÝET

DÜNÝÄ

30 sany baýrak Size garaşýar: Sanly ulgam barada Makala bäsleşigi

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty däbe öwrülen “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginiň nobatdaky tapgyryny yglan edýär. Bäsleşik www.sanlyhyzmat.com  we www.makulsozluk.com saýtlarynyň hemaýat bermeginde geçirilýär. Mukaddes...
Ashgabat
clear sky
35.9 ° C
35.9 °
35.9 °
24 %
5.1kmh
0 %
Sat
36 °
Sun
40 °
Mon
40 °
Tue
38 °
Wed
38 °

TENDERLER

Tender bäsleşiklerine gatnaşmak ýeňilleşdirildi

Türkmenistanda yglan edilýän tender bäsleşiklerine gatnaşýan kompaniýalar mundan beýläk internet arkaly guramaçylara tender ýüz tutmalaryny...

Bäsleşik: ýaşaýyş jaýyny gurmak

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde ulag we kommunikasiýa pudagynyň işgärleri üçin...

Bäsleşik: Döwletliler köşgüniň binalaryny düýpli abatlamak

Türkmenistanyň Bilim ministrligi Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Şeýh Zaid bin Sultan Al Nahaýýan adyndaky Döwletliler...

BIZNES

Halyçylyk pudagynyň önümçilik düzümi kämilleşdiriler

«Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň haly kärhanalarynyň işini kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berildi. Halkymyzyň milli gymmatlygy bolan halyçylyk sungaty Berkarar döwletimiziň...

Polisiýanyň ýol gözegçilik gullugy

Online jerime töleg

 

SÖHBETDEŞLIK

Aýna Seýitkulyýewa: Sungat Maşgalasynyň Bilbili

Medeniýet-sungat halkymyzyň owalyndan ganynda bar. Medeniýet-sungat adamzadyň ruhy dünýäsiniň, kalp gözellikleriniň beýany. Ol diňe bir ony ýerine ýetirýäniň däl, tutuş halkyň ruhy we buýsanjy....

Ýewropa Bileleşigi : Ilçi Diego Ruiz Alonso bilen söhbetdeşlik

Her ýyl 9-nji maý güni Ýewropa Bileleşiginiň güni bellenilýär we ýakynda   Ýewropa Bileleşiginiň  başlangyç nokady hasaplanýan  Şuman Jarnamasynyň 71 ýyllygy bellenildi.  Bu ýyl şeýle...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly

makul sözlük ~
~sanly sözlük
Biz size has ýakyn Makulsözlük
сhrome
goşundysy
Düşünmedik sözüňe iki gezek
bas makulsözlük terjime etsin

MAKUL KLIPLER

SPORT

Ýewro-2020: Şu günüň duşuşyklary

Mälim bolşy ýaly. düýn futbol boýunça Ýewropa çempionaty badalga aldy. Şu gün hem çempionatda 3 duşuşyk göz öňünde tutulýar. Futbol boýunça Ýewropa çempionaty dowam edýär....

SYÝAHAT & SAGLYK

Argentina we Serbiýa “Sputnik V” sanjymyny öndürýär

"INTERFAX"-yň ýazmagyna görä, Argentinada we Serbiýada koronawirusa garşy "Sputnik V" sanjymynyň  önümçiligi  başlandy. Argentinadaky «Laboratorios Riçmondyň» ýolbaşçysy Marselo Ruben Figueiras Sankt-Peterburg halkara ykdysady forumynda 2021-nji ýylyň ahyryna...

TEHNOLOGIÝA

BILIM

Terjime üçin +993 63 78 96 73 , +993 12 96 48 55 makulhyzmat@gmail.com

“gepleýän” we “eşidýän” ilkinji Akylly sözlük

WIDEO HABARLARY

PEÝDALY MASLAHATLAR

MEDENIÝET

FOTO HABARLAR

ATAVATAN ESERLERI

SIZDEN GELENLER