SPORT

Türkmenistan geljegi uly boks ýurdy

Türkmenistan geljegi uly boks ýurdy bolmak bilen, boks boýunça geçiriljek Bütindünýä olimpiýa seçip alyş ýaryşynda Olimpiýa oýunlary üçin ilkinji ýollanmalary almagy maksat edinýär. Bu barada Aziýanyň Boks konfederasiýasynyň resmi saýtynda bellenilýär.

Türkmenistanyň iň gowy bokçsylary Tailandyň Bankgok şäherinde maý aýynyň içinde geçiriljek Olimpiýa oýunlary üçin 2-nji bütindünýä seçip alyş ýaryşyna gatnaşarlar. Olaryň arasynda Şükür Öwezow, Saparmyrat Ödäýew we Baýramdurdy Nurmuhammedow dagylar bar.

22 ýaşa çenli ýaşlaryň arasyndaky Aziýanyň boks çempionatynda hem Türkmenistan 20 boksçy bilen wekilçilik edýär. Olaryň baş tälimçisi Tenilbek Jumakulow boks boýunça güýçli topary döretdi.

Türkmenistanyň Boks federasiýaysnyň baş sekretary Durdymämmet Kuljaýew hem boks sportunda ýokary netijeleri gazanmagy maksat edinýändiklerini belläp, daşary ýurtlardaky halkara ýaryşlara has köp türgenleri ibermek ugrunda tagalla edýändiklerini belledi.

ŞEýle hem ol ýakyn geljekde Aziýanyň çempionatyny gurnamak meýilleriniň bardygyny belläp, bu barada Aziýanyň Boks konfederasiýasy bilen gepleşikler geçirmegi meýilnamalaşdyrýandyklaryny aýtdy.

Geljek ýyl Türkmenistan boks boýunça iri halkara ýaryşy geçirmegi maksat edinýär.

Ýene-de okaň

“Real Madrid” – iň gymmat topar

Ronaldo täze rekordyna barýar

Ata Watan Eserleri

1 ýyldan soňra tälimçilikden boşadyldy

“Mançester Siti” yzly-yzyna 4-nji, umumylykda 10-njy çempionlygyny gazandy

Fil Foden Angliýada “ýylyň futbolçysy” boldy

Ata Watan Eserleri

Er-Riýaddaky ýylyň boks tutluşygy: Usik Fýurini ýeňdi