TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

DÜNÝÄ

Tokaýew kasam kabul etdi

Golaýda Gazagystanda geçirilen wagtyndan öň prezident saýlawlaryna ýeňiş gazanan Kasym-Žomart Tokaýew kasam kabul edip, resmi taýdan wezipesine girişdi. Gazagystanyň Prezidentiniň metbugat gullugynyň habar bermegine görä,...