TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

DÜNÝÄ

Türkmenistanyň ýolbaşçylary Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýana Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti wezipesine bellenilmegi mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi....

Täze Arkadag şäheri Aziýa we Ýuwaş ummany sebiti ýurtlaryna tanyşdyryldy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Malaýziýadaky Ilçisi, BMG-niň Aziýa we Ýuwaş ummany sebitleri boýunça Ykdysady we durmuş komissiýasynda (UNESCAP) Türkmenistanyň hemişelik wekili M.Maşalow BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary, UNESCAP-ň Ýerine...

Patyşa Willem: Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýäris

Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Sapar Pälwanow Niderlandlar Patyşalygynyň Patyşasy Willem Aleksandra ynanç hatyny gowşurdy. Türkmenistanyň Belgiýa Respublikasyndaky ilçihanasynyň resmi saýtyndaky habara görä,...

Türkmenistan Nýu-Ýorkdaky ýokary derejedäki duşuşyga gatnaşdy

Ata Watan Eserleri
Düýn Birleşen Milletler Guramasynyň Nýu-Ýork şäherindäki merkezi binasynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň galyndylaryň derejesini nola ýetirmek boýunça ýokary derejeli duşuşyk geçirildi. Oňa Türkmenistanyň daşary işler ministriniň...

Türkmenistanda Özbegistanyň kino günleri geçirilýär

Türkmenistanyň Özbegistan Respublikasyndaky Ilçisi Ýa.Mämmedow Özbegistanyň kinematografiýa Agentliginiň direktorynyň orunbasary Ş.Rizaýew bilen duşuşyk geçirdi. Duşuşykda taraplar kinematografiýa ulgamynda türkmen-özbek hyzmatdaşlygynyň mümkinçilikleri barada özara pikir alyşdylar...