TEHNOLOGIÝA

“Samsung” ýene-de birinjiligi eýeledi

Dünýäniň telefon bazaryndaky bäsleşik esasan hem iki iri kompaniýanyň – Günorta Koreýanyň “Samsung” bilen ABŞ-nyň “Apple” kompaniýasynyň arasynda barýar. Koreý kompaniýasy 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde smartfonlaryň satuwynda ýene-de birinjiligi eýeledi.

“International Data Corporation (IDC)” kompaniýasynyň maglumatyna görä, koreý ägirdi 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde telefon satuwyny 7,8 göterim artdyryp, 289.4 million birlige ýetirdi. Degişli döwürde “Apple” kompaniýasynyň söwdasy 9.6 göterim azaldy.

Hytaýyň “Xiaomi” kompaniýays üçünji orny eýelän bolsa, “Transsion” brendli telefony 4-nji bolmagy başardy.

“Huawei”, “Xiaomi”, “Transsion”, “OPPO/OnePlus” we “vivo” ýaly telefon kompaniýalary hem telefon bazaryndaky ornuny has-da berkidýärler.

Ýene-de okaň

Türkmenistanda elektron maglumat alyşmak ulgamy ösdürilýär

Aýda otly gatnawy hakykata öwrülýär

Ata Watan Eserleri

“Google” umumy bahasy 2 trillion dollardan geçen ABŞ-nyň dördünji kompaniýasy boldy

Türki döwletleri bilelikde kosmosa emeli hemra ibererler

Hytaý Azerbaýjanda elektrikli awtobus öndürer

“Apple” kompaniýasy Hindistanda 14 milliard dollarlyk önüm öndürdi