05/04/2020

Yüz Yüze değil Yüzde Yüz online Yazı Yarışması

Türkiye’de faaliyet gösteren Türkmenistanlılar Dayanışma Derneği, Uluslararası `Atavatan Türkmenistan` Dergisi’nin www.atavatan-turkmenistan.com internet sitesi ile birlikte Türkmenistan’ın Daimi Tarafsızlığının 25.yıldönümü dolayısıyla ‘Kitap okumanın faydaları’ konulu...

Türkmenistan ve Ukrayna Dışişleri Bakanları telefonda görüştü

Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü. Görüşme sırasında bakanlar, ikili işbirliğinin güncel...

Türkmenistan ile Tataristan Liderleri, telefonda görüştü

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov ile Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan  Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Telefon görüşmesinde, stratejik Türkmen-Rus diyaloğunun geliştirilmesi...

Türkmenistan ile Gürcistan arasında video konferanslı toplantı gerçekleştirildi

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı’nda Türkmenistan temsilcileri ile Gürcistan yetkilileri arasında video konferans eşliğinde toplantı gerçekleştirildi. Video konferans toplantısında Gürcistan tarafına Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Khvtisiashvili başkanlık...

Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği’ne geçici başkan seçildi

Türkmenistan’ın ulusal ekonomisinde önemli paya sahip olan ve 24 binden fazla şirketi bir çatı altında toplayan Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği Yönetim Kurulu toplantısı...

Türkmen Lider, İçişleri Bakanlığı Enstitüsü’nü inceledi

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, İçişleri Bakanlığı Enstitüsü'nü ziyaret etti ve burada devam eden eğitim çalışmaları ve öğrencilerin organizasyonları hakkında bilgi aldı. Bu yüksek...

Çalışma toplantısı: Tarım sektörünün geliştirilmesi öngörülmektedir

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, tarımdan sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Esenmurat Orazgeldiyev ve Tarım ve Çevre Koruma Bakanı Magtymguly Bayramdurdıyev’in katılımıyla çalışma...

Gözel Öwezowa :Aýdymlary Ady Ýaly Gözeldir

Türkmen halky şahandaz halk. Ülkämizde ykbalyny sungata baglan adamlara uly hormat goýulýar. Halkymyzda şirinden-şirin belent sesli aýdymçylaryň bolmagy biziň ählimizi buýsandyrýar. Diňleýjilerini özüniň ajaýyp...

“Yaşlık” televizyon kanalında eğitim dersleri verilecek

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, 2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin çalışmalarının sonuçlarının özetlendiği video konferans formatında genişletilmiş bir Bakanlar Kurulu toplantısı düzenledi. Toplantıda Bakanlar...

SOSYAL MEDYA

13,910BeğenenlerBeğen
1,795TakipçilerTakip Et
519TakipçilerTakip Et
23AbonelerAbone

YAZARLAR

Dowran Orazgylyjov

Hindi oglanjygyň üstünligi

Heniz 12 ýaşyndadygyna garamazdan, batyrgaýlygy bilen dünýä metbugatynda öz adyny ýazdyrdy. Bu ýerde gürrüň Hindistanyň raýaty 12 ýaşly Kaamýa Karthikeýan barada barýar. Ol meşhur...

Dr. Almaz Yazberdiyew

Ýüsüp we Züleýha ýa-da Jeňnama

7. „Ýüsüp we Züleýha” dessany. Abylgazydan biraz soň ýaşap geçen beýik türkmen taryhçysy, terjimeçisi, filosofy, edebiýatymyzyň ilkinji dessançy şahyry Andalyp hem (1660–1740) öz ildeşleriniň haýyşy

Kerimguly Geldiýew

Ykdysady adalgalara düşünje bermek

Türkmenistanyň ykdysadyýeti bazar gatnaşyklarynyň ýörelgelerine esaslanýar. (Türkmenistanyň Konstitusiýasy, 134-nji madda). Ykdysady adalgalara düşünmek we düşünje bermek döwrüň talaby bolup durýar. Özi hem bu adalgalara...

Dr. Berdi Saryyew

Bir ýalynyň müň hyýaly: dildäki meňzetmeler hakynda oýlanmalardan

Bu söhbetdeşlige başgaça türkmen diliniň meňzetmeler diýarynda açylan sergi hem diýip bilerdik. Çünki biz bu ýerde dilimizdäki meňzetmelerden gürrüň bermekligi göz öňünde tutduk. Bilnişi ýaly,...

Şirin Şirliýewa

Çagakaň we ýaşlygynda birnäçe medeniýetleriň özara sazlaşygy

– O näme diýmek? Işi dogry ýerine ýetirmek we dogry işi ýerine ýetirmek? – Ikisiniň arasynda ullakan bir tapawut bar. Adatça ilkisi, ýagny işi dogry...
- Reklam -
- Reklam -
- Reklam -
- Reklam -

SİZDEN GELENLER

Ýusupow Rauf :Ikinji gezek Türkmenistanyň çempiony

Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň we Türkmenistanyň Küşt federasiýasynyň ýyllyk meýilnamasy esasynda paýtagtymyzda ýerleşýän Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň Ýöriteleşdirilen küşt we şaşka mekdebinde 8, 12, 16 ýaşa çenli ýetginjekleriň arasynda Türkmenistanyň birinjiligi

Süýem barmak diňe süýt getirýärmi?

Adamyň içki dünýäsi onuň daşky görnüşi bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Gerek bolsa iş salyşýan adamlarymyzyň hüý-häsiýetini olaryň barmaklaryna seredip hem çaklap bilýän ekenik.

Türkmensährada Oguz boýlarynyň hem ady bilen bagly obalar

"Ýeriň Sessiz dili" adyndaky seljermämize dowam edýäris. Suwar obasy bilen Örjenli obasynyň arasynda bary ýogy 1-2 km bar. Hem-de obanyň ilaty özlerini Oguzlaryň Gaýy boýundan gelendigini we tireleriniň adynyň Garnasdygyny aýdýarlar. Diýmek Leningrad(Sankt-Petersburg) arhiwindäki Oguz boýlary hakyndaky maglumatdaky Örjenli, Garnas,Suwarjyk  adynyň ýitip gitmändigini görmek mümkündir. Eger toponomika gowy öwrenilse,

Ýeriň Sessiz Dili

Her bir milletiň taryhy geçmişini onuň ýaşaýan ýurdundan ,topragyndan gözlemeli. Sessiz ýatan gara daglar, uzanyp ýatan begres geýinen sümme tokaýlyklar, lummurdap akýan däli derýalar,şildiräp akýan çeşmeler, depelerdir baýyrlar,derelerdir jülgeler ,, Halkyň taryh kitabydyr,, . Bu kitapdaky ýer ýurt atlary ýa-da ylmy dilde

Türkmenistan koronavirüse karşı zamanında önlemini aldı

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, 2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin çalışmalarının sonuçlarının özetlendiği video konferans formatında genişletilmiş bir Bakanlar Kurulu toplantısı düzenledi. Toplantıda Bakanlar...

Yurt dışındaki Türkmenistanlılara gerekli yardımlar konusunda talimat

Türkmenistan Devlet Başkanı bugün video konferans ile Bakanlar Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Türkmenistan Devlet Başkanı  Gurbanguli Berdimuhamedov, Bakanlar Kurulu Başkan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı...

YÖK’ten Öğrenciler için Kayıt Dondurma ve Erteleme Hakkı

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) resmi web sitesinde yer alan habere göre, YÖK, üniversite öğrenciler için kayıt dondurma ve erteleme hakkını vermektedir. Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan yeni...

Video konferansın önemi

Günümüz teknolojisi hızlı bir şekilde büyümektedir. Bu dönemde internetin sınırsız imkanlarından faydalanarak, dünyanın çeşitli bölgesinde ve kendi ülkende uzakta bulunan insanlar ile video aracılığıyla...

Türkmenistanlılar Dayanışma Derneğinden Türkiye Büyükelçisine nezaket ziyareti

Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu olan Türkmenistanlılar Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av.Dr. Döwran Orazgylyjow, bugün Türkiye’nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral’a nezaket ziyaretinde...
- Advertisement -
Advertisment

60 ýyldan soň…

ABŞ-nyň awiagurluşyk kompaniýasy “Boeing” 2020-nji ýylyň ýanwar aýynda hiç hili sargyt alyp bilmedi. Mundan ozal, şeýle ýagdaý 58 ýyl mundan ozal, ýagny 1962-nji ýylyň...

“Airbus”-yň täze uçary

Ýewropanyň meşhur awiagurluşyk kompaniýasy “Airbus” ýangyç sarp edilişini 20 göterime çenli azaltmaga mümkinçilik berýän täze uçarynyň taslamasyny görkezdi. Kompaniýanyň “MAVERIC” kysymly uçarynyň taslamasy Singapurda geçirilen...

Nýu-Ýorkdan Londona tizlik rekordy

Beýik Britaniýany√ÖÀÜ “British Airways” awiakompaniýasyny√ÖÀÜ ýolagçy uçary AB√Ö≈æ-ny√ÖÀÜ Nýu-Ýork √Ö≈∏äherinden Beýik Britaniýany√ÖÀÜ London √Ö≈∏äherine çenli aralygy ýokary tizlikde geçip, täze rekordy goýdy.

“Apple” sagatlary şweýsar sagatlaryndan öňe saýlandy

Çaklamalara görä, 2019-njy ýylda 31 million sany akylly sagat satuwa goýberildi. Bu bolsa, beýleki adaty go√Ö≈∏ar sagatlardan 10 million köpdür. Bu barada “Skynews” habarlar gullugy habar berýär.

Türkmenistan ile Türkiye arasında spor işbirliği

Türkmenistan ile Türkiye arasında spor alanındaki işbirliği güçlendirilecek. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Türkmenistan Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri...

Emre Jan “Borussiýa” toparynda galýar

Germaniýanyň “Bundesliga” milli çempionatynda çykyş edýän “Borussiýa Dortmund” topary Germaniýanyň milli ýygyndysynyň futbolçysy Emre Jan bilen 4 ýyllyk şertnama baglaşar. Gyşky transfer möwsüminde Italiýanyň...

Ýurgen Klinsmann tälimçiligi taşlady

Dünýä belli germaniýaly futbolçy Ýurgen Klinsmann Germaniýanyň “Bundesliga” futbol çempionatynda “Gerta Berlin” toparynyň tälimçisi bolup durýardy. Ol bu wezipesinden meýletin çekiljekdigini mälim etdi. Klinsmann...

Türkmen haltercilerin Özbekistan başarısı

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Uluslararası Dayanışma Halter Şampiyonası gerçekleştirildi. Sözkonusu turnuva Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları için eleme etabı olması açısından büyük önem taşımaktadır. 37 ülkeden...

Yüz Yüze değil Yüzde Yüz online Yazı Yarışması

Türkiye’de faaliyet gösteren Türkmenistanlılar Dayanışma Derneği, Uluslararası `Atavatan Türkmenistan` Dergisi’nin www.atavatan-turkmenistan.com internet sitesi ile birlikte Türkmenistan’ın Daimi Tarafsızlığının 25.yıldönümü dolayısıyla ‘Kitap okumanın faydaları’ konulu...

Türkiye’deki Türkmen öğrenciler için yarışma: Kitap okumanın faydaları

Türkiye’de faaliyet gösteren Türkmenistanlılar Dayanışma Derneği, Uluslararası `Atavatan Türkmenistan` Dergisi’nin www.atavatan-turkmenistan.com internet sitesi ile birlikte Türkmenistan’ın Daimi Tarafsızlığının 25.yıldönümü dolayısıyla ‘Kitap okumanın faydaları’ konulu...

Türkiýedäki türkmen talyplary üçin döredijilik bäsleşigi: Kitap Okamagyň Peýdalary

Türkiýede hereket edýän Türkmenistanlylar Raýdaşlyk jemgyýeti bilen “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli   “Kitap okamagyň peýdalary” atly döredijilik...

Baýraklar Size Garaşýar: Ata Watan Eserleri

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň “www.atavatan-turkmenistan.com” saýty tarapyndan Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirilýän  “Ata Watan Eserleri” döredijilik bäsleşigi 2020-nji ýylyň 30-njy Martynda sagat...

Video Haber 3

 Your browser does not support the video tag.

Video Haber2

 Your browser does not support the video tag.
Advertisment

Türkiye’deki Türkmen öğrenciler için yarışma: Kitap okumanın faydaları

Türkiye’de faaliyet gösteren Türkmenistanlılar Dayanışma Derneği, Uluslararası `Atavatan Türkmenistan` Dergisi’nin www.atavatan-turkmenistan.com internet sitesi ile birlikte Türkmenistan’ın Daimi Tarafsızlığının 25.yıldönümü dolayısıyla ‘Kitap okumanın faydaları’ konulu...

ÇOK OKUNANLAR

Yüz Yüze değil Yüzde Yüz online Yazı Yarışması

Türkiye’de faaliyet gösteren Türkmenistanlılar Dayanışma Derneği, Uluslararası `Atavatan Türkmenistan` Dergisi’nin www.atavatan-turkmenistan.com internet sitesi ile birlikte Türkmenistan’ın Daimi Tarafsızlığının 25.yıldönümü dolayısıyla ‘Kitap okumanın faydaları’ konulu...

“Yaşlık” televizyon kanalında eğitim dersleri verilecek

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, 2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin çalışmalarının sonuçlarının özetlendiği video konferans formatında genişletilmiş bir Bakanlar Kurulu toplantısı düzenledi. Toplantıda Bakanlar...

Türkmen firmasından üzerlik otu tohumunda sıvı sabun üretimi

Polietilen torbalar alanında kendi işini kuran Täç hil özel firma, üretimini genişletiyor ve şimdi de çeşitli ıslak mendiller, deterjanlar ve temizlik maddeleri üretiyor. Türkmen...

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomideki tedbirler

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, 2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin çalışmalarının sonuçlarının özetlendiği video konferans formatında genişletilmiş bir Bakanlar Kurulu toplantısı düzenledi. Toplantıda Bakanlar...