01/06/2020

Turkmenistan and Japan to increase inter-parliamentary co-operation

On May 29, 2020, the Mejlis of Turkmenistan hosted a videoconference of the Inter-Parliamentary Friendship Group between representatives of the Mejlis of Turkmenistan and...

Turkmenistan and Japan to increase inter-parliamentary co-operation

On May 29, 2020, the Mejlis of Turkmenistan hosted a videoconference of the Inter-Parliamentary Friendship Group between representatives of the Mejlis of Turkmenistan and...

Astrahan to strengthen cooperation with Turkmenistan

On May 29, 2020, online negotiations were held between the Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers, the Minister of Foreign Affairs of Turkmenistan...

Invitation from the President of Ukraine to Turkmenistan

On May 29, 2020, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Turkmenistan T.Ataev presented his credentials to President of Ukraine Volodymyr Zelensky at the official residence...

CIS Prime Ministers meeting

On May 29, 2020, a regular meeting of the Council of the Heads of Governments of the Commonwealth of Independent States took place by...

Central Asia-South Korea Business Council project

On May 28, 2020, a video meeting was held in the Chamber of Commerce and Industry of Turkmenistan with representatives of the secretariat of...

Online meeting of European Union and Central Asian Deputy Ministers of Foreign Affairs

On May 28, 2020, a meeting was held in a video conference format, with the participation of the Deputy Minister of Foreign Affairs of...

Aýdymçy şahyr Allaýar Çüriýew : Gel, obamyň lälesi

Aýdymçy şahyr Allaýar Çüriýew bilen söhbetdeşlik etmegi ýüregime düwenimde ilki bilen şahyryň döredijiligi hakynda içgin öwrenmegi maksat edinip, ençeme maglumatlary elden geçirdim. Şonda TYA-nyň...

SOCIAL MEDIA

19,242FansLike
1,839FollowersFollow
578FollowersFollow
23SubscribersSubscribe

COLUMNISTS

Dowran Orazgylyjov

“Üç Altyn Açarlar” Toplumyndan “Bir Toplum”

Üstünlik barada ene dilimizde ýazylan ýüzden gowrak eserleri “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginiň üsti bilen Siz okyjylarymyza ýetirdik. Ol eserleriň arasynda bir-birinden gymmatly eserler toplumy...

Dr. Almaz Yazberdiyew

Ýüsüp we Züleýha ýa-da Jeňnama

7. „Ýüsüp we Züleýha” dessany. Abylgazydan biraz soň ýaşap geçen beýik türkmen taryhçysy, terjimeçisi, filosofy, edebiýatymyzyň ilkinji dessançy şahyry Andalyp hem (1660–1740) öz ildeşleriniň haýyşy

Kerimguly Geldiýew

Ykdysady adalgalara düşünje bermek

Türkmenistanyň ykdysadyýeti bazar gatnaşyklarynyň ýörelgelerine esaslanýar. (Türkmenistanyň Konstitusiýasy, 134-nji madda). Ykdysady adalgalara düşünmek we düşünje bermek döwrüň talaby bolup durýar. Özi hem bu adalgalara...

Dr. Berdi Saryyew

Bir ýalynyň müň hyýaly: dildäki meňzetmeler hakynda oýlanmalardan

Bu söhbetdeşlige başgaça türkmen diliniň meňzetmeler diýarynda açylan sergi hem diýip bilerdik. Çünki biz bu ýerde dilimizdäki meňzetmelerden gürrüň bermekligi göz öňünde tutduk. Bilnişi ýaly,...

Şirin Şirliýewa

Çagakaň we ýaşlygynda birnäçe medeniýetleriň özara sazlaşygy

– O näme diýmek? Işi dogry ýerine ýetirmek we dogry işi ýerine ýetirmek? – Ikisiniň arasynda ullakan bir tapawut bar. Adatça ilkisi, ýagny işi dogry...
- Reklam -
- Reklam -
- Reklam -
- Reklam -

FROM READERS

Realization of Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India (TAPI) pipeline

After discussion of years by parties, with the initiatives of Turkmenistan`s President the project has been started to give hope the possibility to see...

Ýusupow Rauf :Ikinji gezek Türkmenistanyň çempiony

Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň we Türkmenistanyň Küşt federasiýasynyň ýyllyk meýilnamasy esasynda paýtagtymyzda ýerleşýän Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň Ýöriteleşdirilen küşt we şaşka mekdebinde 8, 12, 16 ýaşa çenli ýetginjekleriň arasynda Türkmenistanyň birinjiligi

Süýem barmak diňe süýt getirýärmi?

Adamyň içki dünýäsi onuň daşky görnüşi bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Gerek bolsa iş salyşýan adamlarymyzyň hüý-häsiýetini olaryň barmaklaryna seredip hem çaklap bilýän ekenik.

Ýeriň Sessiz Dili

Her bir milletiň taryhy geçmişini onuň ýaşaýan ýurdundan ,topragyndan gözlemeli. Sessiz ýatan gara daglar, uzanyp ýatan begres geýinen sümme tokaýlyklar, lummurdap akýan däli derýalar,şildiräp akýan çeşmeler, depelerdir baýyrlar,derelerdir jülgeler ,, Halkyň taryh kitabydyr,, . Bu kitapdaky ýer ýurt atlary ýa-da ylmy dilde

Cooperation with the International Road Transport Union

On May 19, 2020, a meeting in the format of a video conference with representatives of the International Road Transport Union (IRU) was held...

Strengthening the importance of disarmament

On May 13, 2020, an online meeting of the Minister of Foreign Affairs of Turkmenistan R.Meredov with the Executive Secretary of the Preparatory Commission...

Political consultations between Turkmenistan and Turkey

The political consultations between the Ministries of Foreign Affairs of Turkmenistan and the Republic of Turkey were held in the videoconference format. The Turkmen delegation...

A meeting with WHO Regional Office for Europe

A  meeting in the format of a videoconference of the heads of the ministries of health of the countries of Central Asia and the...

Videoconference on the Development of Cooperation in the area of Transportation and Customs Control

A  videoconference with the representatives of the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) and the International Road Transport Union (IRU) was held. The...
- Advertisement -
Advertisment

60 ýyldan soň…

ABŞ-nyň awiagurluşyk kompaniýasy “Boeing” 2020-nji ýylyň ýanwar aýynda hiç hili sargyt alyp bilmedi. Mundan ozal, şeýle ýagdaý 58 ýyl mundan ozal, ýagny 1962-nji ýylyň...

Atavatan Türkmenistan’ı Facebook’tan Takip edin!

Ata Vatanımız Türkmenistan ile ilgili güncel haber ve analizleri Türkçe, Türkmence, Rusça ve İngilizce  olarak günlük yayınlamakta olan Atavatan Türkmenistan Uluslararası Dergisinin resmi www.atavatan-turkmenistan.com sitesi, sosyal medyada giderek büyüyor. Yayın ekibimiz tarafından üretilen haber ve analizleri yayınlayan sitemizdeki haber ve analizleri Facebook hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Sitemiz Türkmenistan’daki önemli sosyal, ekonomik ve siyasi gelişmeleri yerinde takip etmekte ve anında dünyaya servis etmektedir. Türkmenistan ile haber ve analizleri Facebook hesabımızdan

Opportunity to listen to Turkmen radio channels with “Radio Garden”

The Radio Garden app gives us an opportunity to listen to Turkmen radios in every corner of the world. Radio Garden, which contains the radio channels of almost all countries of the world, operates with the Turkmen radio channels too.

Meeting of technical groups in the framework of the “Istanbul Process”

On November 29, 2019, the meeting of the technical groups on the Confidence Building Measures – Regional Infrastructure of the member states of the “Istanbul Process” on cooperation on Afghanistan was held in the hotel “Yildiz” of Ashgabat.

The Turkmen Delegation Holds Talks With The International Sport Agenciess

During the period of 15-17 January 2020, the Turkmen delegation led by the Minister of Sport and Youth Policy of Turkmenistan D.Gulgeldiyev was on a working visit to the city of Lausanne of the Swiss Confederation. In the framework of the visit, the delegation had a meeting with

Atavatan Futbol Şampiyonası başlıyor

İlk tanıtım faaliyetini Bahçeşehir üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştiren Türkmenistanlılar Dayanışma Derneği Türkiye’de bulunan Türkmenistanlıların arasında dayanışmaya ve dostluğa katkı sağlamak amacıyla futbol şampiyonasını düzenliyor. 1 Aralık 2019 tarihinde Türkmenistan’ın Tarafsızlık Bayramı vesilesiyle

Türkmen Lideri’nin kitabı Türkçe ’ye çevrildi

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’un kaleme aldığı ‘Türkmenistan – Büyük İpek Yolu’nun Kalbi’ kitabının ikincisi de Türkçe ’ye tercüme edildi. Bu kitabın birincisi de daha önce Türkçe ‘ye çevrilmişti.

Los Angeles – “Perişdeleriň şäheri”. Syýahat ýazgylary…

Meniň geçen hepde www.atavatan-turkmenistan.com saýtynda goýan “Amerika Size garaşýar. Täze başlaýanlar üçin” atly syýahat hakyndaky ýazgylarym garaşanymdan hem has uly gyzyklanma eýe boldy. Emma, biziň öz syýahat

Kitaplar olmasaydı ne olurdu?

Aslında her şey bir kitapla başlamıştır. Bildiğiniz gibi tarihimizi kitaplardan öğreniyoruz. İnsanlık ilk varoluşundan beri olan bilgiler hep çizilmiş, yazılmıştır. Zamanla yazılar toplanmış kitap...

“Bir Kitap” atly adamyň hekaýasy

Gözüm öñünde ýene-de ýyldyzlar. Elimde hem atamyñ taýagy. Hiç bir aladam ýok. Bir gyşa çenli sagaman mallarymyň öýüni gurup yetişsem bolýa. Içinden pikir edip otyr eken, Meret...

Kitap – Jemşidiň jamy

Köne döwrüň alymlary kitaby Jemşidiň jamyna meňzedipdirler.Dogrudan hem, kitap içi täsin maglumatlardan doly bilim hazynasydyr. Parasatly halkymyz ony akyl-paýhasyň jemlenen mirasy hasaplapdyr. Hakykatdan-da, kitap-biziň...

Okumak gelişimin anahtarıdır

Ben kimim veya neyim? Neredeyim? Nasıl geldim buraya (bu vücuda)? Ne işim var burada? Amacım ne? Nereden geldim, nereye gidiyorum gibi sorulara dalıyorsun bazen....

Video Haber 3

 Your browser does not support the video tag.

Video Haber2

 Your browser does not support the video tag.
Advertisment

Medium-term strategy for ecology

On May 11, 2020, a multilateral meeting through videoconferencing on the discussion of issues related to the preparation of medium-term strategy of the United...

POPULAR NEWS

Turkmenistan and Japan to increase inter-parliamentary co-operation

On May 29, 2020, the Mejlis of Turkmenistan hosted a videoconference of the Inter-Parliamentary Friendship Group between representatives of the Mejlis of Turkmenistan and...

Astrahan to strengthen cooperation with Turkmenistan

On May 29, 2020, online negotiations were held between the Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers, the Minister of Foreign Affairs of Turkmenistan...

Invitation from the President of Ukraine to Turkmenistan

On May 29, 2020, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Turkmenistan T.Ataev presented his credentials to President of Ukraine Volodymyr Zelensky at the official residence...

CIS Prime Ministers meeting

On May 29, 2020, a regular meeting of the Council of the Heads of Governments of the Commonwealth of Independent States took place by...