Category : MAKUL KLIPLER

MAKUL KLIPLER

Akmuhammet Hanow «Bu gijede»

vepa
https://www.atavatan-turkmenistan.com/wp-content/uploads/2021/03/Akmuhammet-Hanow-1-dakikak.mp4 Türkmenistanyň halk artisti Akmuhammet Hanowyň «Bu gijede» atly şekilli aýdymy. Dowamy Atavatan Tv You Tube kanalyndan şu ýere basyp tomaşa edip bilersiñiz.   Türkmen...
MAKUL KLIPLER

Akmuhammet Hanow:Enelerimiz

vepa
https://www.atavatan-turkmenistan.com/wp-content/uploads/2021/03/VID_22650618_082335_242.mp4   Türkmenistanyň halk artisti Akmuhammet Hanowyň ýerine ýetiren “Enelerimiz” şekilli aýdymynyna doly tomoşa etmek üçin Atavatan TV You Tube kanalynynda doly görmek üçin Akmuhammet...
MAKUL KLIPLER

Gülälek Gulmyradowa: Türkmenistan Öňe

vepa
https://www.atavatan-turkmenistan.com/wp-content/uploads/2021/02/VID_36730113_102114_829.mp4 «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň ýeňijisi, Türkmenistanyň Mukamlar köşgüniň aýdymçysy Gülälek Gulmyradowanyň ýerine ýetiren şekilli aýdymynyň dowamyna  Atavatan Tv You Tube kanalyndan şu ýere basyp tomaşa edip...
MAKUL KLIPLER

Çynara we Jafer Nazlybaş : Ýar

vepa
https://www.atavatan-turkmenistan.com/wp-content/uploads/2021/02/cinara.mp4 Türkmenistanly sungat işgäri Çynara we Türkiýäniň kabak kemaneniň ussady Jafer Nazlybaşyň   “Ýar” şekilli aýdymyna Atavatan TV You Tube kanalynynda  doly görmek üçin Türkmen aýdymçysy...
MAKUL KLIPLER

Gülälek Gulmyradowa: Sada Duýgy

vepa
https://atavatan-turkmenistan.com/wp-content/uploads/klipler/gulalek.mp4   «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň ýeňijisi, Türkmenistanyň Mukamlar köşgüniň aýdymçysy Gülälek Gulmyradowanyň Sada duýgy şekilli aýdymynyň dowamyna  Atavatan Tv You Tube kanalyndan şu ýere...
MAKUL KLIPLER

Begmyrat Annamyradow : Seni söýerin

Baş Redaktor
https://www.atavatan-turkmenistan.com/wp-content/uploads/klipler/bega1.mp4 Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň Altyn asyry” atly döredijilik bäsleşiginiň ýeňijisi Begmyrat Annamyradowyň “Seni söýerin” şekilli aýdymynyň dowamyna  Atavatan Tv You Tube kanalyndan şu ýere basyp...
MAKUL KLIPLER

Begler Nurberdiýew “Gülüm”

Baş Redaktor
https://www.atavatan-turkmenistan.com/wp-content/uploads/klipler/begler2.mp4 Aýdymçy, talyp ýigidimiz Begler Nurberdiýewiň “Gülüm” şekilli aýdymynyň dowamyna Atavatan Tv You Tube kanalyndan şu ýere basyp tomaşa edip bilersiñiz. Begler Nurberdiýew: Diňe öňe...
MAKUL KLIPLER

Akmuhammet Hanow «Söýgi sazy»

Baş Redaktor
https://www.atavatan-turkmenistan.com/wp-content/uploads/klipler/ahanow1.mp4   Biz Size Türkmenistanyň halk artisti Akmuhammet Hanowyň «Söýgi sazy» atly şekilli aýdymyny ýetirýäris. Dowamy Atavatan Tv You Tube kanalyndan şu ýere basyp tomaşa...