Akmuhammet Hanow:Enelerimiz

 

Türkmenistanyň halk artisti Akmuhammet Hanowyň ýerine ýetiren “Enelerimiz” şekilli aýdymynyna doly tomoşa etmek üçin

Atavatan TV You Tube kanalynynda doly görmek üçin

Akmuhammet Hanow: Bagtyma şaýat bolan Sungat