TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Baş Redaktor

Halkara Gatnaşyklary Instituty : “Açyk Gapylar 2023”

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty “Açyk gapylar” gününi yglan edýär. “Mugalymlar gazetinde” çap edilen bildirişe görä, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty 2023-nji...

GDA-nyň synçylary topary saýlawlara oňyn baha berdi

Baş Redaktor
Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlaryna syn etmek boýunça GDA-nyň toparynyň ýolbaşçysy hökmünde Aşgabada gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Baş sekretary Sergeý Lebedew  paýtagtymyz Aşgabatdaky “Garagum” myhmanhanasynda geçirilen metbugat...

Oraza aýy-2023 : Agyz beklenýän we açylýan wagtlar

Baş Redaktor
Oraza aýy golaýlap gelýär. Şu ýylyň 23-nji martynda Oraza aýy başlaýar. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň  alan maglumatlaryna laýyklykda, Oraza aýynda Aşgabat şäheri we Ahal...