TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

söýgi setirleri goşgy

TÜRKMENISTANYŇ OBA HOJALYK WE DAŞKY GURŞAWY GORAMAK MINISTRLIGI: Çöller, ösümlik we haýwanat dünýäsi milli instituty

2023-nji ýylda aşakdaky hünär boýunça kandidatlyk dissertasiýasyny taýýarlamak üçin dalaşgäri saýlap almagy amala aşyrýar: 25.00.36 — Geoekologiýa − — 1 ýer şonuň ýaly-da aşakdaky hünär...

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty

2023-nji ýylda aşakdaky hünärler boýunça kandidatlyk dissertasiýalaryny taýýarlamak üçin dalaşgärleri saýlap almagy amala aşyrýar: 05.22.06 — Demir ýollar, demir ýollary işläp düzmek we taslamak —...

Tehnologiýalar merkezi

2023-nji ýylda aşakdaky hünärler boýunça aspirantura kabul etmegi yglan edýär: 02.00.02 — Analitiki himiýa − — 1 ýer 05.13.19 — Kiberhowpsuzlyk− — 1 ýer 03.01.06...

Himiýa instituty

2023-nji ýylda aşakdaky hünärler boýunça aspirantura kabul etmegi yglan edýär: 02.00.03 — Organiki himiýa − — 1 ýer 02.00.13 — Nebit himiýasy − — 1...

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti

2023-nji ýylda aşakdaky hünär boýunça aspirantura kabul etmegi yglan edýär: 14.01.04 — Iç keseller − — 1 ýer şeýle-de aşakdaky hünärler boýunça kandidatlyk dissertasiýalaryny taýýarlamak...

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty

2023-nji ýylda aşakdaky hünär boýunça aspirantura kabul etmegi yglan edýär: 08.00.05 — Ykdysadyýet we halk hojalygyny dolandyrmak − — 1 ýer şeýle-de aşakdaky hünärler boýunça...

Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahana

2023-nji ýylda aşakdaky hünärler boýunça kandidatlyk dissertasiýalaryny taýýarlamak üçin dalaşgärleri saýlap almagy amala aşyrýar: 14.01.05 — Kardiologiýa − — 1 ýer 14.01.26 — Ýürek-damar hirurgiýasy...

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty

2023-nji ýylda aşakdaky hünär boýunça kandidatlyk dissertasiýany taýýarlamak üçin dalaşgäri saýlap almagy amala aşyrýar: 05.23.08 — Gurluşygyň tehnologiýasy we guralyşy − — 1 ýer Sal­gy­sy:...

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti

2023-nji ýylda aşakdaky hünär boýunça aspirantura kabul etmegi yglan edýär: 10.01.02 — Türkmen edebiýaty − — 2 ýer şeýle-de aşakdaky hünärler boýunça kandidatlyk dissertasiýalaryny taýýarlamak...

TÜRKMENISTANYŇ BILIM MINISTRLIGI: Türkmenistanyň Milli bilim instituty

2023-nji ýylda aşakdaky hünär boýunça kandidatlyk dissertasiýasyny taýýarlamak üçin dalaşgäri saýlap almagy amala aşyrýar: 13.00.02 — Okatmagyň we terbiýelemegiň nazaryýeti we usulyýeti − — 1...