TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Döwlet daşary ykdysady iş banky

Kiçi göwrümli karz serişdelerini hödürleýär

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky kiçi göwrümli karz serişdelerini hödürleýär. Bu barada bankyň resmi internet saýtynda bellenilip geçilýär. Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky...

Türkmenistanda “2020-nji ýylyň iň oňat banky” saýlandy

«Financial Times» neşirýatynyň 1926-njy ýyldan bäri Londonda çykarylýan her aýlyk «The Banker» atly ýöriteleşdirilen žurnaly tarapyndan 2020-nji ýylda Türkmenistanyň “Iň oňat banky” baýragyna Türkmenistanyň Döwlet...

“Commerzbank”: Türkmenistan hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýardyrys

Germaniýanyň “Commerzbank” bankynyň Lýuksemburg Beýik Gersoglygyndaky şahamçasynyň ýolbaşçylary bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen duşuşygyň çäklerinde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Germaniýanyň “Commerzbankynyň” şahamçasynyň...

Awstriýa Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýar

Awstriýanyň Hökümeti Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin kompaniýalaryň assosiasiýasyny döretmäge taýýar. Türkmenistanyň Daşary işler, Maliýe we ykdysadyýet, Içeri işler ministrlikleriniň, “Türkmendeňizýollary”, “Türkmenawtoýollary”, “Türkmenhowaýollary” agentlikleriniň, “Türkmengaz”...

Türkmenistan “Doing business” taslamasyna goşulmakçy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Bütindünýä bankynyň «Işewürligi alyp barmak» («Doing business») taslamasyna goşulmagy Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde geçirilen onlaýn gepleşikleriň esasy meselesi boldy. Oňa Daşary işler ministrliginiň, Döwlet...

Türkmenistan bilen Abu-Dabi Ösüş Gaznasynyň arasyndaky gatnaşyklar ösdürilýär

2020-nji ýylyň 17-nji iýunynda Abu-Dabi Ösüş Gaznasynyň Baş direktory Mohamed Saif Al Suwaýdi bilen wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly duşuşyk geçirildi. Duşuşyga ýurdumyzyň degişli edaralarynyň, şol sanda...

Bütindünýä banky : Tölegli maslahat hyzmatlary

Ýurdumyzyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynda geçirilen wideomaslahatda Türkmenistan bilen Bütindünýä bankynyň arasynda «Tölegli maslahat hyzmatlary» atly ylalaşygyň çäklerindäki ikitaraplaýyn gatnaşyklary berkitmegiň esasy ugurlaryna garaldy....