MEDENIÝET

Hytaýda Türkmenistanyň medeniýet ýylynyň açylyş dabarasy geçirilýär

Türkmenistanyň Medeniýet ýylynyň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin ýurdumyzyň döredijilik wekiliýeti Hytaý Halk Respublikasynyň Pekin şäherine iş saparyna gitdiler.

Türkmen hökümetiniň türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynyň ösmegine uly üns berýändigini, olaryň hatarynda medeni gatnaşyklaryň hem bardygyny aýratyn bellemeli. Şunuň netijesinde soňky ýyllarda iki dostlukly ýurduň arasynda dürli ugurlar boýunça hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň täze badalga eýe boldy.

Bu barada Medeniýet ministrliginiň resmi saýtynda habar berilýär.

Ýene-de okaň

“Gorkut ata” atly halkara kinofestiwaly noýabr aýynda geçiriler

“Owaz”- durşy bilen aýdym-saz    

Ata Watan Eserleri

“Aşgabat” we “Ýaşlyk” teleýaýlymlaryna täze ýolbaşçylar bellenildi

Türkmen döredijilik topary Türkiýede iş saparynda

Dünýäniň iň gymmat toýy: Biber 10 million dollar gazandy

Medeniýet hepdeligi – 2025 Ahal welaýatynda geçiriler