TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti

“Açyk gapylar”: Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti

Ata Watan Eserleri
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti 2022 — 2023-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebine okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary şu ýylyň 3-nji maýynda sagat...

Açyk Gapylar güni: Ähli okuw mekdepleri

Baş Redaktor
Ýurdumyzyň orta mekdeplerinde “Soňky jaň” gününiň ýakynlaşyp gelinýän şu günlerinde, ýokary okuw mekdepleri gapysyny uçurymlara açýar we “Açyk Gapylar” günlerini geçirýär. Saýtymyzda häzire çenli birnäçe...

Balkan welaýatynda giriş synaglary möwsümi

Ýurdumyzyň ähli künjeginde bolşy ýaly, Balkan welaýatynyň merkezi Balkanabat şäherinde hem ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine 2020 — 2021-nji okuw ýyly üçin dalaşgärleri...

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetine kabul edilşik

2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Kli­ni­ki luk­man­çy­lyk (hü­när­ler: be­je­riş işi; pe­di­at­ri­ýa). Har­by luk­man­çy­lyk (hü­när­ler: be­je­riş-öňü­ni...

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde «Açyk gapylar» güni geçiriler

Ata Watan Eserleri
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti bu ýokary okuw mekdebine girmek isleýän ýaşlary 2020-nji ýylyň 1-nji maýynda uniwersitetiň baş binasynda ýerleşýän mejlisler zalynda sagat...