TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahana

2023-nji ýylda aşakdaky hünärler boýunça kandidatlyk dissertasiýalaryny taýýarlamak üçin dalaşgärleri saýlap almagy amala aşyrýar:
14.01.05 — Kardiologiýa − — 1 ýer
14.01.26 — Ýürek-damar hirurgiýasy − — 2 ýer

Sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş., A.Ny­ýa­zow şa­ýo­ly, 192.
Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon bel­gi­si: 36-92-05.

Ýene-de okaň

«Ýokary tehnologiýalar we innowasion işläp taýýarlamalar» atly halkara bäsleşigi

1-nji synp okuwçylaryna “Bilimli” nyşanly kompýuterler sowgat berler

Türkmenistanda sanly ulgam arkaly halkara olimpiadalary geçiriler

Teswirle