TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Dünýä belli

Rusýa : Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleri

Baş Redaktor
Russiýa Federasiýasynyň   146  sany ýokary okuw mekdebiniň diplomy Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan ykrar edilýär. Öň habar berişimiz ýaly, Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan  “Moskwanyň ýokary okuw...

Täze sanaw : Türkiýeden 28 uniwersitet halkara sanawa girdi

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän halkara uniwersitetleriň goşmaça sanawyna-  Moskwanyň ýokary okuw jaýlar boýunça halkara öňdeligi düzýän sanaw “Üç uniwersitetiň missiýasy” – 2022″...

Diplom ykrar üçin täze sanaw: Moskwanyň “Üç uniwersitetiň missiýasy” – 2022 :neşir edildi

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan  “Moskwanyň ýokary okuw jaýlar boýunça halkara öňdeligi düzýän sanaw “Üç uniwersitetiň missiýasy” – 2022″ sanawy kabul edildi.  Öň Size habar berişimiz...

Täze karar : pandemiýa döwründäki daşary ýurt diplomyny ykrar etmek

Baş Redaktor
Türkmenstanyň Bilim ministriniň 2019-njy ýylyň 29-njy martynda çykaran 80 belgili buýrugy bilen tassyklanan, Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda...

Hepdelik täleýnama ( 06-12-nji fewral)

Hamal (guzy 21.03 — 20.04) Öňüňizde ajaýyp hepde garaşýar. Şonuň üçin maksatlaryňyza ýetmek üçin meýilnama düzüp bilersiňiz we hatda birneme töwekgelçilik edersiňiz. Karýera bilen baglanyşykly...

08-nji fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! Üns beriñ!   Egerde  araňyzda  daşary ýurtda  bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň  terjimesi üçin  “Makul...

07-nji fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! Üns beriñ!   Egerde  araňyzda  daşary ýurtda  bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň  terjimesi üçin  “Makul...

05-nji fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! Üns beriñ!   Egerde  araňyzda  daşary ýurtda  bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň  terjimesi üçin  “Makul...

04-nji fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri
Hormatly okyjylarymyz! Üns beriñ!   Egerde  araňyzda  daşary ýurtda  bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň  terjimesi üçin  “Makul...

03-nji fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! Üns beriñ!   Egerde  araňyzda  daşary ýurtda  bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň  terjimesi üçin  “Makul...