TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Türkmenistan Täjigistanda mekdep gurar

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň buýurmagynda Täjigistan Respublikasynyň Hatlon welaýatynyň Dusti etrabynyň Ergeş Sultanow daýhan birleşiginde 540 orunlyk Magtymguly adyndaky umumybilim...

“Petronas” işe çagyrýar

Ata Watan Eserleri
«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy aşakdaky hünär boýunça ökde hünärli dalaşgärleri işe çagyrýar: Aşgabat şäherinde işlemek üçin menejer (maliýe hyzmatlary boýunça). Bildirilýän talaplar: Dalaşgärler...