IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik:Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi «Türkmen aragatnaşyk»agentliginiň buýurmagynda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde aragatnaşyk merkeziniň edara binasyny gurmak üçin BÄSLEŞIK yglan edýär.

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary, teklipleri Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde Kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar 2023-nji ýylyň 13-nji oktýabryna çenli kabul edilýär.

Salgysy:Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:44-46-64,44-46-77.

 

Ýene-de okaň

“Petronas” Gyýanly obasynda işlemek üçin işe çagyrýar

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi bäsleşik yglan edýär

Ata Watan Eserleri

Bäsleşik:Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi

“Petronas Çarigali”: işe çagyrýar

Arkadag şäherindäki lukmançylyk önümçilik desgalary üçin konsalting kompaniýa saýlanyp alnar

Täze awtomobil köprüsi üçin bäsleşik

Ata Watan Eserleri