TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Oglan atlary:

  1. Daniýar- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Akylly, bilimli, dana dost’’ diýmek.
  2. Daňatar- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Daňdan doglan çaga’’ diýmek.
  3. Daýanç- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Maşgalasynyň daýanjy’’ diýmek.
  4. Deňiz- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Deňiz ýaly giň’’ diýmek.

5.Derýa –bu at oglanlara  dakylýan at. Manysy,,Derýa ýaly giň’’diýmek.

Gyz atlary:

6.Gülnar – bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Naryň güli ýaly owadan‘’diýmek.

7.Gülnäz –bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,, Gül ýaly owadan , näzli gyz‘’diýmek.

8.Gülruh –bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Gül ýüzli, tämiz ruhly gyz ‘’diýmek.

  1. Gülsere-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Gül ýaly owadan gyzlaryň seresi’’ diýmek.
  2. Gülçemen– bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,, Gülleriň çemeni’’ diýmek.

27-nji fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

Adam atlarynyň manysy 25-nji fewral

Teswirle