SPORT

“Ýuwentus” topary 15-nji gezek Italiýanyň kubogyny gazandy

Italiýanyň Kubogyny ugrundaky ýaryşyň final duşuşygy geçirildi. Rim şäherindäki “Olimpiko” şäherinde geçirilen duşuşykda “Ýuwentus” bilen “Atalanta” toparlary duşuşdy. Fabio Mareskonyň eminlik eden duşuşygynda 1:0 hasabynda ýeňiş gazanan “Ýuwentus” topary 15-nji gezek Italiýanyň Kubogyny eýeledi.

“Ýuwentus” topary soňky 3 ýylda ilkinji gezek bu arzyly kubogyň eýesi boldy. Massimiliano Allegriniň tälimçiligindäki topara ýeňiş getiren ýeke-täk goly 4-nji minutda Duşan Wlahowiç öz adyna ýazdyrdy.

Turin şäheriniň topary 15-nji gezek bu kubogy eýeläp, bu ugurda öňdebaryjydyr. “Roma” we “Inter” toparlary 9 gezek Italiýanyň kubogyny eýeläpdi.

Soňky gezek “Ýuwentus” topary Italiýanyň Kubogyny 2021-nji ýylda eýelemegi başarypdy.

Ýene-de okaň

58 ýaşyndaky türgen Olimpiýa oýunlarynda çykyş eder

Sport baýramçylygy – Olimpiýa oýunlaryna sanlyja gün galdy

“Real Madrid” – dünýäniň iň gymmat topary

Ýamalyň goly Ýewropa çempionatynyň iň owadan goly boldy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň üçünji aýlawy 16-njy awgustda başlanar

Mbappe: men bagtly oglan, “Realda” oýnamak arzuwym hasyl boldy

Ata Watan Eserleri