TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
ADAM ATLARY

Adam atlarynyň manysy 25-nji fewral

Oglan atlary:

Baky- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Ömürlik we hemişe ýaşasyn’’ diýmek.

Batyr- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Batyr ýürekli bolsun’’ diýmek.

Begenç- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Maşgalasyny begendiren’’ diýmek.

Begler- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Begleriň begi’’ diýmek.

Begmyrat –bu at oglanlara  dakylýan at. Manysy,,Beg ýaly ogul arzuwyna ýetsin’’diýmek.

Gyz atlary:

Gerek – bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,, Gerekli, arzuw edilip ýetilen gyz‘’diýmek.

Gözel –bu at gyzlara  dakylýan at. Manysy ,,Owadan, gelşikli gyz ‘’diýmek.

Gunça-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,, Açylmadyk gül‘’diýmek.

Güneş-bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,,Gün ýaly owadan, nurana’’ diýmek.

Gulaý – bu at gyzlara dakylýan at. Manysy ,, Gül ýaly owadan’’ diýmek.

Türkmenabatdan Moskwa 37-nji ýörite gatnaw

 

Ýene-de okaň

Adam atlarynyň manysy 28-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 27-nji fewral

Adam atlarynyň manysy 26-njy fewral

1 teswir

Merjen 2022-09-21 at 18:26

Merjen adynyň manysy name?

Teswirle