TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Akmuhammet Hanow

Akmuhammet Hanow «Söýgi sazy»

Baş Redaktor
  Biz Size Türkmenistanyň halk artisti Akmuhammet Hanowyň «Söýgi sazy» atly şekilli aýdymyny ýetirýäris. Dowamy Atavatan Tv You Tube kanalyndan şu ýere basyp tomaşa edip...

Akmuhammet Hanow: Bagtyma şaýat bolan Sungat

Baş Redaktor
Ykbalyň ynsana eçilen tebigy baýlygy onuň zehinidir. Tutumly toýlaryň, ýurdumyzda bellenilýän baýramçylyklaryň, teletomaşaçylaryň, radio deňleýjileriň göwün guşuny ganatlandyrýan ynsanlar bolsa ýürekden çykýan aýdymlary bilen halkyň...