TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

türkmenistan uçuşları ne zaman başlayacak

Aý, gün dursun dünýäde, ejem dursun dünýäde…

Ata Watan Eserleri
Biziň mekdep okuwçysy döwrümiz şu naşyja goşgyny ýat tutup aýtmadygymyz ýok bolsa gerek?! Bu hut şeýle-de bolmaly. Eneler barada näçe söhbet açsaňam az. Olar barada...

Ýene bir ýörite uçar gatnawy: “Türkmenistan” awiakompaniýasy

Baş Redaktor
“Türkmenistan” awiakompaniýasy ýakynda ýene bir ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Bu uçar gatnawy Stambul-Türkmenabat ugry boýunça amala aşyrylar. “Atavatan-Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtynyň alan...

Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy: halkara ýörite uçar gatnawy barada

Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň “Telegram” jemgyýetçilik torunda halkara ýörite uçar gatnawy barada habar ýerleşdirilipdir. Şol habardan görnüşi ýaly, türkmen tarapyndan alnan maglumata laýyklykda, ozal 11-nji maýda...

THY: Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça ýörite gatnaw

Şu ýylyň 15-nji maýynda “Türkhowaýollary” awiakompaniýasy Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Türkiýäniň “Türkhowaýollary” awiakompaniýasynyň Aşgabatdaky şahamçasynyň Halkara “Atavatan Türkmenistan” žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtyna beren habaryna...

THY: Stambul-Aşgabat-Stambul ugry boýunça ýörite gatnaw

Ata Watan Eserleri
Şu ýylyň 11-nji maýynda “Türkhowaýollary” awiakompaniýasy Stambul-Aşgabat-Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Türkiýäniň “Türkhowaýollary” awiakompaniýasynyň Aşgabatdaky şahamçasynyň Halkara “Atavatan Türkmenistan” žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtyna beren habaryna görä,...

Ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň täze tertibi

Ata Watan Eserleri
Ozal hem habar berşimiz ýaly, şu ýylyň 5-nji maýyndan ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň tertibine üýtgeşikler girizildi. “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň uçuşlaryň ugry we rejesi baradaky maglumat awiakompaniýanyň...

Kazan-Türkmenabat ugry boýunça ýörite gatnaw

Ata Watan Eserleri
Şu ýylyň 1-nji maýynda “Türkmenistan” awiakompaniýasy tarapyndan Kazan-Türkmenabat ugry boýunça ýörite uçar gatnawyň amala aşyrylmagy meýilleşdirilýär. “Atavatan-Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtynyň alan habaryna görä, bu ýörite...

Halkara pul gaznasynyň wekilleri bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi

Ata Watan Eserleri
Halkara pul gaznasynyň we Bütindünýä bankynyň her ýylky maslahatynyň çäklerindäki nobatdaky ikitaraplaýyn duşuşyk 2022-nji ýylyň 22-nji aprelinde Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň binasynda göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirildi. Duşuşyga Türkmenistanyň...

Moskwa-Türkmenabat ugry boýunça ýörite gatnaw

Baş Redaktor
Şu ýylyň 29-njy aprelinde “Türkmenistan” awiakompaniýasy tarapyndan Moskwa-Türkmenabat ugry boýunça ýörite uçar gatnawyň amala aşyrylmagy meýilleşdirilýär. “Atavatan-Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtynyň alan habaryna görä, bu ýörite...

Aşgabat-Moskwa ugry boýunça nobatdaky ýörite gatnaw

Ata Watan Eserleri
Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň “Telegram” jemgyýetçilik torunda berilýän maglumata görä, şu ýylyň 29-njy aprelinde Aşgabat-Moskwa ugry boýunça nobatdaky ýörite uçar gatnawy amala aşyrylar. “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň...