PEÝDALY MASLAHAT

Aşgabatda taksi awtoulaglaryna sürüjiler kabul edilýär

“Awtomobil ulag hyzmaty” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti “BC” topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik tejribesi bolan sürüjileri ýeñil taksi awtoulaglaryna işe kabul edýär.

Salgysy: Aşgabat şäheriniñ Çoganly ýaşaýyş toplumy Atamyrat Nyýazow şaýolynyñ 422-nji jaýy salgysyndaky Halkara awtomenzili.

Habarlaşmak üçin: 44-35-38, 44-35-20 belgilere jañ edip bilersiñiz.

Ýene-de okaň

Aşgabatdaky «Magtymguly Pyragy» medeni-seýilgäh toplumyna haýsy awtobuslarda baryp bolýar?

Döwlet mekdebe çenli çagalar edaralaryna çagalary kabul etmek

“Petronas” işe çagyrýar

Ata Watan Eserleri

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynda biometrik pasport nokady açyldy

Balkan welaýatynyň Gyzylarbat etrabynda biometrik pasport nokady açyldy

Lebap welaýatynyň Darganata etrabynda biometrik pasport nokady açyldy