Category : SIZDEN GELENLER

SIZDEN GELENLER

Garaşsyzlyk-bagtymyz

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasyndaky günler ata Watanymyzyň çar künjegini toý-dabaralaryň, döwletli maslahatlaryň çawy dünýä dolan ruhubelentligi bilen gurşady. Halkymyzyň bu ýyllar içinde...
SIZDEN GELENLER

Akyldar şahyrymyzyň belent sarpasy

Gahryman Arkadagymyzyň Arkadag şäheriniň Ruhyýet köşgünde Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli geçen umumy sapagynda akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragy hakda aýdanlary, ähli halkymyzy begendirdi. Milli...
SIZDEN GELENLER

Awiasiýanyň görnükli zenan wekilleri

Baş Redaktor
Awiasiýa we kosmonawtika beýleki ylymlar bilen deňeşdirlende has ýaş ylym hasaplanýar. Emma bu pudaklaryň taryhdaky äden ilkinji ädimlerinde zenanlaryň goşandy uludyr. Geliň bu gün awiasiýanyň...