TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Gözleg

Hytaý Aýda beket gurar

Hytaý Halk Respublikasy Aýda halkara gözleg merkezini döretmäge taýýarlanýandygyny aýtdy. Bu barada hytaýyň “Sinhua” habar gullugy habar berýär. Dörediljek gözleg merkezi Ýeriň günorta polýusynda peýda...

Koronawirus pandemiýasy haçan tamamlanýar?

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) Ýewropadaky ýolbaşçysy Hans Klýuge, Germaniýanyň “Die Welt” neşirine beren interwýusynda dünýäde pandemiýanyň tamamlanjak senesini yglan etdi. “2021-nji ýyl ýene-de “Covid-19”...

Saçyň düşmeginiň öňi alnar

Ata Watan Eserleri
Ýaponiýada alymlar adamynyň saç köküniň täzelenmegi boýunça ylmy-barlag işlerini geçirdiler we üstünde işlenilen usullarynyň üstünlikli bolandygyny aýtdylar. “Independent” neşiriniň habaryna görä, “RIKEN” bioulgam dinamika ylmy-barlag...

Howanyň ýagdaýyna gözegçilik etmekçi

Hytaýyň howa gözegçiligi maksatnamasy ilkinji gezek 2008-nji ýylda Pekinde geçirilen Olimpiýa oýunlarynda başlandy. Onda howa şertlerini gowulandyrmak üçin dürli çäreler görüldi. Indi bolsa Hytaý, howa...

Gözleg

vepa
Güýzli günlerde göwnüme, Saýa salan pikirlerden, Gözledim nämedir bir zat, Düşnüksiz beýan ederden....