SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

2024-­nji ýylda hünärler boýunça kliniki ordinatura kabul edişlik yglan edilýär

2024-­nji ýylda aşakdaky hünärler boýunça kliniki ordinatura kabul edişlik yglan edilýär. Kliniki ordinatura girmek üçin arzalar 2024-­nji ýylyň 1-nji aprelinden  30-­njy apreli aralygynda kabul edilýär. Bu barada “www.saglykhm.gov.tm” saýtynda habar berildi.

Hünärleriň ady

Hünärleriň şifri

Sany

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançlyk uniwersiteti boýunça

1.

Аkuşerçilik we ginekologiýa

14.01.01

5 ýer

2.

Endokrinologiýa

14.01.02

2 ýer

3.

Gulak, burun we bokurdak keselleri

14.01.03

3 ýer

4.

Iç keselleri

14.01.04

7 ýer

5.

Psihiatriýa

14.01.06

1 ýer

6.

Göz keselleri

14.01.07

4 ýer

7.

Pediatriýa

14.01.08

6 ýer

8.

Ýokanç keselleri

14.01.09

4 ýer

9.

Deri we weneriki keselleri

14.01.10

1 ýer

10.

Nerw keselleri

14.01.11

1 ýer

11.

Şöhle bilen anyklaýyş we bejeriş

14.01.13

2 ýer

12.

Stomatologiýa

14.01.14

3 ýer

13.

Trawmatologiýa we ortopediýa

14.01.15

1 ýer

14.

Hirurgiýa

14.01.17

6 ýer

15.

Neýrohirurgiýa

14.01.18

1 ýer

16.

Çaga hirurgiýasy

14.01.19

2 ýer

17.

Anesteziologiýa we reanimatologiýa

14.01.20

3 ýer

18.

Urologiýa

14.01.23

2 ýer

19.

Epidemiologiýa

14.02.02

3 ýer

20.

Dikeldiş lukmançylygy, sport lukmançylygy, bejeriş bedenterbiýesi, kurortologiýa we fizioterapiýa

14.03.11

2 ýer

Jemi:

59 ýer

Ylmy-kliniki merkezler boýunça

Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahanasy

1.

Kardiologiýa

14.01.05

1 ýer

2.

Ýürek-damar hirurgiýasy

14.01.26

1 ýer

Jemi:

2 ýer

Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezi

1.

Pediatriýa

14.01.08

1 ýer

2.

Anesteziologiýa we reanimatologiýa

14.01.20

5 ýer

Jemi:

6 ýer

Onkologiýa ylmy-kliniki merkezi

1.

Onkologiýa

14.01.12

5 ýer

Jemi:

5 ýer

Fiziologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahanasy

1.

Pulmonologiýa

14.01.25

1 ýer

2.

Kliniki immunologiýa, allergologiýa

14.01.09

1 ýer

3.

Gerontologiýa we geriatriýa

14.01.30

1 ýer

Jemi:

3 ýer

Jemi:

16 ýer

Umumy jemi:

75 ýer

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti

Salgysy: Aşgabat şäheri, A.Gowşudow köçesi, 58-nji jaý

​Habarlaşmak üçin telefon belgileri: +993 (12) 92-67-90, +993 (12) 92-70-86

​***

Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezi

Salgysy: Aşgabat şäheri, Görogly köçesi, 80-nji jaý

​Habarlaşmak üçin telefon belgisi: +993 (12) 36-93-49

​***

Onkologiýa ylmy-kliniki merkezi

Salgysy: Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 22-nji jaý

​Habarlaşmak üçin telefon belgisi: +993 (12) 48-98-07

​***

Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahanasy

Salgysy: Aşgabat şäheri, Atamyrat Nyýazow şaýoly, 192-nji jaý

​Habarlaşmak üçin telefon belgisi: +993 (12) 36-92-05

​***

Fiziologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahanasy

Salgysy: Aşgabat şäheri, Atamyrat Nyýazow şaýoly, 192-nji jaý

​Habarlaşmak üçin telefon belgisi: +993 (12) 45-49-73, +993 (12) 45-49-70

Türkmenistanda kliniki ordinatura, aspirantura, doktorantura kabul etmegiň, ylymlaryň kandidaty alymlyk derejesine dalaşgärleri berkitmegiň we ylymlaryň doktory alymlyk derejesine dalaşgär hökmünde hasaba almagyň tertipleri

Ýene-de okaň

Mary welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezi açyldy

“Laçyn syry” – ýüzler üçin täsirli we tebigy melhem

Ata Watan Eserleri

Hoşimin, Milan, Jidda, Bangkok, Kuala Lumpur ugurlary boýunça awiabiletleri satuwda

Aşgabat-London-Aşgabat howa gatnawy ýola goýlar

Bütindünýä saglyk gününde köpçülikleýin welosiped ýörişi guralar

Aşgabat-Deli ugry boýunça gatnawlar 3-e çykaryldy

Ata Watan Eserleri