TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“iPhone 12 mini”

“iPhone” telefonlaryň satuw babatynda iň öňdebaryjysy

“CIRP” gözleg kompaniýasy ABŞ-da “Apple” telefonlaryň satuwy barada hasabatyny çap etdi. Bu maglumatlar, “Apple” kompaniýasynyň soňky çärýekdäki hasabatynyň çap edilmeginden birnäçe gün öň çap edildi....

“iPhone 12” : Täze modeliň aýratynlyklary

Baş Redaktor
Birnäçe sagat mundan öň “iPhone 12” modelleri tanyşdyryldy. Täze modeller: “iPhone 12 mini”, “iPhone 12”, “iPhone 12 Pro” “iPhone 12 Pro Max” Ýokaryda görkezilen täze...

“iPhone 12”-iň satuw senesi yglan edildi

Ata Watan Eserleri
“Apple” kompaniýasynyň iň bir garaşylýan naýbaşy modelleriniň biri bolan “iPhone 12” akylly telefonlarynyň satuwa çykaryljak senesi yglan edildi. Bu akylly telefonlaryň öň satuwa çykarylmaly senesi...