TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ses

Marsdan ses ýazgylary kabul edildi

Ata Watan Eserleri
“NASA” guramasynyň bäşinji marsohody ilkinji gezek Mars planetasyndan sesleri üstünlikli ýazga geçirdi we ýerdäki maglumat alyş nokadyna ugratdy. Bu barada “NASA” guramasynyň ylmy bölüminiň başlygynyň...

Sowadyjynyň gapysynyň özi açylar

2021-nji ýylyň 11-nji ýanwarynda geçiriljek onlaýn tehnologiýa sergisinde, Günorta Koreýanyň “LG” kompaniýasy özüniň täze ses ulgamyny kabul etmek mümkinçiligi bolan sowadyjysyny görkezer. Ulanyjylar mundan beýläk...

“Apple” kompaniýasynyň täze gulaklygy

Köplenç türgenler we oýunçylar tarapyndan ulanylýan aýlawly gulaklyklar, soňky döwürde gaty meşhur boldy. “Apple” kompaniýasy özüniň şeýle görnüşli gulaklygyny çykarjakdygy barada habar beripdi. Şonuň bilen...

“Instagram”: täze programmasy barada…

Ata Watan Eserleri
“Instagram” jemgyýetçilik tory-gysga möhletli wideo aýratynlygy bolan “Reels” programmasyny işe girizdi. “Reels” programmasy bilen adamlar ses, effektler we täze döredijilik gurallary arkaly 15 sekuntlyk wideo...