TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

iPhone XR

“iPhone” telefonlaryň satuw babatynda iň öňdebaryjysy

“CIRP” gözleg kompaniýasy ABŞ-da “Apple” telefonlaryň satuwy barada hasabatyny çap etdi. Bu maglumatlar, “Apple” kompaniýasynyň soňky çärýekdäki hasabatynyň çap edilmeginden birnäçe gün öň çap edildi....

“Apple” kompaniýasynyň täze operasiýa ulgamy

ABŞ-da ýerleşýän tehnologiýa ägirdi “Apple” täze operasiýa ulgamy “iOS 14”-ni hödürledi. Onda iOS 14 bilen gelýän täze aýratynlyklar haýsylar? IOS 14 haýsy iPhone modellerinde ulanylyp...

<> täze <>-laryň ýene-de üçüsini tanyşdyrar

vepa
Elbetde, «Apple» kompaniýasynyň 2019-njy ýylda nähili täzelikleri taýýarlaýandygy her kim üçin hem gyzykly bolsa gerek. Täze «iPhone-lar» kameralary, görnüşi bilen ozalky «garyndaşlaryndan» tapawutlanar. Täze telefonlaryň...