TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Eplenýän iPhone öndüriler

Eplenýän telefonlaryň bazary örän täze bolsa-da, şu wagtdan dünýä belli uly telefon firmalarynyň bäsdeşlik etjek meýdanyna öwrülmeklik üçin ynamly ädimler bilen öňe barýar. Eplenýän akylly telefonlar gymmat bahaly bolsalar-da, dünýäde örän giň islege eýe bolýar. Ulanyjylar gymmat bahalar bilen satuwa çykjak täze telefon modellerine sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar.

“Apple” şereketi hem bu bazardaky täzelikler bilen ýakyndan gyzyklanyp, ulanyjylaryň sabyrsyzlyk bilen garaşýan telefonyny ýakyn geljekde tanyşdyrmagy meýilleşdirýär. Ýaňy-ýakynda internetde “Apple” şereketiniň ilkinji öndürjek eplenýän telefonynyň suratlary paýlaşyldy.

Bu telefon ortadan ikä eplenýär. Ekranyň içki kysmynda her wagtky “iOS” ýerleşipdir. Telefonyň daş kysmynda bolsa, tegelek çarçuwalar görýäris. Emma telefonyň arka tarapynyň üstki kysmynda dörtburçlugyň içinde ýerleşen 4 sany kamera we 3 sany linzaň bolmagy biziň ünsümizi çekýär.

Indi bolsa bu telefonyň tanyşdyryljak senesi barada durup geçsek. Biz “Apple” şereketiniň eplenýän iPhone telefonlaryny 2023-nji ýyldan öň tanyşdyrmajakdygyny takmyn edýäris.

 

Maksat TAGANOW

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet

uniwersitetiniň žurnalistika hünäriniň talyby.

 

Geljegiň sanly tehnologiýalary

 

Ýene-de okaň

Ýeke gezeklik zarýad bilen 250 km uçan taksi

“Xiaomi” 5 minutda 100% zarýad berer

Günorta Koreýa 2028-nji ýylda 6G-e geçmegi meýilleşdirýär

Teswirle