TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

watan habarlary şu gün 2020

Ärdogan milli Liderimizi doglan güni bilen gutlady

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Täýyp Ärdoganyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Türkiýäniň Prezidenti...

Ýewro-2020: Çehiýa Niderlandlary ýeňdi

Futbol boýunça Ýewropa çempionatynda garaşylmadyk netije bolup geçdi. 1/8 final tapgyrynda Çehiýanyň milli ýygyndysy Ýewropanyň güýçli ýygyndylaryndan Niderlandlaryň ýygyndysyny 2:0 hasabynda utdy. Duşuşygyň birinji ýarymy...

Türkmen-gyrgyz ykdysady forumy: 15 ylalaşyk gazanyldy

Şu gün paýtagtymyz Aşgabatda ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynda türkmen-gyrgyz ykdysady forumy geçirildi. Oňa Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow we gyrgyz wekiliýeti gatnaşdy. Bu foruma işjeň gatnaşan...

Türkmenistan Hytaýdan “COVID-19” sanjymyny satyn alar

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi Hytaýdan “COVID-19” ýokanjyna garşy sanjym satyn alar. Bu barada hormatly Prezidentimiz degişli Karara gol çekdi. “orient.tm” internet neşiriniň...

Aşgabatda türkmen-gyrgyz ykdysady forumy geçirildi

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzda resmi saparda bolýan Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow Türkmenistanyň eksport harytlarynyň sergisine hem-de türkmen-gyrgyz ykdysady forumyna gatnaşdy. Bu barada Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentiniň resmi internet...

Gyrgyzystanyň Prezidenti Türkmenistana geldi

Ata Watan Eserleri
Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow resmi sapar Türkmenistana geldi. Onuň sapary 27-28-nji iýun  aralygynda göz öňünde tutuldy. Bu barada Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentiniň resmi internet saýtynda...

“Internet Explorer” öz wezipesini tamamlaýar

“Microsoft” kompaniýasy tarapyndan “Windows 11” amaly ulgamy tanyşdyryldy. Täze ulgamyň işlenip düzülmegi bilen 26 ýyldan bäri “Windows” ulgamynda bolan “Internet Explorer” amalyna bu gezek orun...

BMG-den Türkmenistana hoş habar

Ata Watan Eserleri
BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň 59-njy mejlisiniň barşynda Türkmenistanyň başlangyjy esasynda Guramanyň agza-döwletleriniň 72-niň awtordaşlygynda «Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça...

Messi ahyrsoňy begendi: Ispaniýanyň Şa kubogyny eýeledi

Ispaniýanyň Şa kubogyny eýelemek ugrundaky ýaryşyň final duşuşygy geçirildi. Ona “Barselona” bilen “Atletiko Bilbao” toparlary duşuşdy. Duşuşykda 4:0 hasabynda ýeňiş gazanan “Barselona” topary 31-nji Şa...

Merkel koronawirusa garşy sanjym aldy

Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Kansleri Angele Merkel koronawirus ýokanjyna garşy sanjym aldy. Onuň “AstraZeneca” kompaniýasynyň işläp düzen sanjymyny alandygy mälim edildi. Bu barada Germaniýanyň Ministrler Kabinetiniň...