TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“iPhone 12 Pro Max”

“iPhone” telefonlaryň satuw babatynda iň öňdebaryjysy

“CIRP” gözleg kompaniýasy ABŞ-da “Apple” telefonlaryň satuwy barada hasabatyny çap etdi. Bu maglumatlar, “Apple” kompaniýasynyň soňky çärýekdäki hasabatynyň çap edilmeginden birnäçe gün öň çap edildi....

“iPhone 12”-iň satuw senesi yglan edildi

Ata Watan Eserleri
“Apple” kompaniýasynyň iň bir garaşylýan naýbaşy modelleriniň biri bolan “iPhone 12” akylly telefonlarynyň satuwa çykaryljak senesi yglan edildi. Bu akylly telefonlaryň öň satuwa çykarylmaly senesi...