SPORT

“Sporting” topary 20-nji gezek Portugaliýanyň çempiony boldy

Ýewropanyň öňdebaryjy ýurtlarynyň biri bolan Portugaliýanyň futbol çempionatynda çempion belli boldy. 2023-2024-nji möwsümiň çempiony derejesine “Sporting” topary mynasyp boldy. Wagtyndan öň çempionlygyny yglan eden Lissabonyň topary çempionatyň tamamlanmagyna 2 hepde galanda çempion bolmagy başardy.

Bu hem onuň esasy bäsdeşi “Benfika” toparynyň “Famalikan” toparyndan 2:0 hasabynda utulmagy bilen amala aşdy.

“Sporting” topary bolsa, “Portimonense” toparyny 3:0 hasabynda utup, 20-nji gezek çempion bolmagy başardy.

Lissabonyň toparynyň taryhyndaky 20-nji çempionlygy onuň esasy bäsdeşlerinden entek has uzakdadygyny görkezýär. “Benfika” topary 38 gezek, “Porto” topary bolsa, 30 gezek çempion bolupdy.

Ýene-de okaň

“Ýüpek ýoly” rallisi: 8-nji tapgyrda Maksatmyrat Daňatarow ýeňiş gazandy

Ata Watan Eserleri

Dünýä belli boksçy Muhammet Alynyň durmuşy boýunça serial düşüriler

Ata Watan Eserleri

Basketbol duşuşyklary üçin 76 milliardlyk şertnama

“Arkadag” we “Ahal” Naýbaşy kubogy üçin bäsleşer

Türkmenistanyň Kubogy ugrundaky bäsleşigiň bijeleri çekildi

Türkmen küştçüleri meşhur grossmeýsteriň ýolbaşçylygynda Bütindünýä olimpiadasyna taýýarlanýarlar