TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Facebook

Sosial media marketingine strategiki çemeleşmek zerurlygy

Islendik sosial platformany ulanýanlaryň azyndan 98% -i azyndan başga bir sosial ulgamy ulanýarlar. Käbir sosial ulgamlarda tomaşaçylaryň ep-esli gabat gelmegi hem bar. Mysal üçin, 16...

Ilçihanalar we konsullyk edaralary Sosial torlarda resmi akkauntlar açdy

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Daşary ýurtlardaky Ilçihanalary, konsullyk edaralary we halkara guramalaryň ýanyndaky hemişelik wekilhanalary sosial torlarda resmi akkauntlar açdy.  Bellemeli zat, Türkmenistanyň diplomatik gulluklarynyň web saýtlary hem...

“TikTok” täsir edijileri näçe pul gazanýarlar?

Hytaýyň “ByteDance” kompaniýasy tarapyndan işleýän “TikTok” -yň dünýäde 700 milliondan gowrak ulanyjysy bar. Meşhurlygy artýan wideo paýlaşma platformasy meşhur medeniýete täze hadysalary getirmegi dowam etdirýär....

“Meta”-dan “Facebook” we “WhatsApp” ulanyjylaryna “açaryňyzy üýtgediň” duýduryşy

Ata Watan Eserleri
Dünýäde iň köp ulanylýan sosial media programmalary bolan “Facebook” we “WhatsApp” -da aldawçylyk hüjümleriniň köpelendigi mälim edildi. Meta kompaniýasy, iki platformadaky ulanyjylaryň hem açarlaryny üýtgetmelidigini,...

4 Dilde gürleýän Sözlük: Makul Sözlük Rus dilinde

Baş Redaktor
Makul Sözlük indi Rus dilinde! Türkmen, Iňlis, Türk dillerindäki ilkinji online akylly sözlük Makul Sözlük indi Rus dilinde hem hereket edýär. Indi Makul Sözlükden (www.makulsozluk.com) ...

Gazagystanda Internet ägirtlerine salgyt salnar

«Google», «Facebook», «Amazon», «Netflix» ýaly internet ägirtleri 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Gazagystanda işlemek üçin ýurduň hökümetine salgyt tölemeli bolar. Şunda «Google»-yň üsti bilen Gazagystanda harytlaryny...

USAID-iň onlaýn okuw maslahaty

Ata Watan Eserleri
Telekeçiligi we işewürlik gurşawyny ösdürmek boýunça USAID taslamasy DAMU Telekeçiligi ösdürmek gaznasy, “Fintech Hub” we “Mastercard” kompaniýalary bilen hyzmatdaşlykda kiçi we orta işewürligiň wekilleri üçin...

“Forbes” baý adamlaryň täze sanawyny çap etdi     

vepa
Amerikanyň “Forbes” neşiri özüniň nobatdaky 35-nji dünýädäki baý adamlarynyň sanawyny çap etdi. Dünýäde baý adamlaryň sanawy 2.755 adama artyp, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 660 sany...

Internet tizligini ýokarlandyrmak üçin täze taslama

“Facebook” we “Google” kompaniýalary ABŞ bilen Günorta-Gündogar Aziýanyň arasynda internet tizligini we howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin suwasty internet kabeliniň iki sany täze taslamany durmuşa geçirjekdiklerini habar...

“Instagramyň” meşhur akkauntlary

Häzirki wagtda dünýäde iň meşhur jemgyýetçilik platformalaryň biri “Instagram” platformasy hasaplanylýar. Ýylsaýyn bu platformanyň ulanyjy sany artýar. “Ajans Press” agentliginiň habar bermegine görä, “Instagram” platformasynyň...