TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Tehnologýa ägirtleriniň awtoulag maýa goýumlary

Ýaňy-ýakynda Amerikanyň “Apple” kompaniýasy özüniň hususy güýç berijileri bilen enjamlaşdyryljak elektrik awtoulagyny öndürer diýip habar berildi. Şondan soňra Günorta Koreýanyň “LG” tehnologiýa kompaniýasy bu ulag bazaryna girýändigini mälim etdi.

“LG” kompaniýasy beýanatynda “Magna International” kompaniýasy bilen bilelikde elektron hereketlendirijileri, bortdaky güýç berijileri we elektron hereketlendiriji ulgamlaryny öndürmek üçin kärhanananyň döredilendigini mälim edýär.

Bu kompaniýa “LG Magna e-Powertrain” diýlip atlandyryp, onda ABŞ-dan, Günorta Koreýadan we Hytaýdan müňlerçe adamlar zähmet çekerler. Täze kompaniýanyň bahasy 1 milliard dollara barabar bolsa, onda 51% göterime “LG” kompaniýasyna 49% göterim bolsa “Magna International’ kompaniýasynyň paýy bar diýip habar berilýär.

 

Telekeçilik Sahypamyz

Telekeçilik bilen meşgullanmak isleýän ýaşlaryň we telekeçileriň söýgüli sahypasy-Telekeçilik Sahypasy!

Ýene-de okaň

Dizel ýangyjyna we nebit ýol bitumyna isleg bildirildi

Döwlet býujeti: çykdajylaryň 75 göterim durmuş ulgamyna gönükdiriler

Internet paketleriniň täze nyrhlary: Türkmenistan

Baş Redaktor

Teswirle