JEMGYÝET

Türkmen halkynyň Milli Lideri Seýed Ebrahim Raisiniň soňky ýoluna ugratmak dabarasy gatnaşdy

Şu gün Eýran Yslam Respublikasynda bolup geçen dikuçar heläkçiliginde aradan çykan Eýranyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisini hem-de ýanynda bolan ýokary wezipeli wekiliýet agzalary soňky ýoluna ugratmak dabarasy geçirilýär.

Oňa 50-den gowrak döwletden ýokary derejeli wekiliýetler gatnaşýar. IRNA habarlar gullugynyň habaryna görä, bu dabaralara gatnaşmak üçin türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen bir hatarda Kataryň Emiri, Täjigistanyň Prezidenti, Tunisiň Prezidenti, Yragyň, Pakistanyň, Ermenistanyň, Azerbaýjanyň Premýer-ministrleri, Russiýanyň, Alžiriň, Özbegistanyň, Gazagystanyň we Liwanyň parlament ýolbaşçylary Tähran şäherine bardylar.

Tähran şäherindäki matam dabarasy ýurduň Prezidentiniň wezipesini wagtylaýyn ýerine ýetiriji Mohammed Mohber tarapyndan geçirildi.

Mälim bolşy ýaly, düýn türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň Aşgabatdaky ilçihanasyna bardy hem-de goňşy ýurduň wekillerine duýgudaşlyk bildiripdi.

Ýene-de okaň

Ýewro-2024: Sweýsariýa ynamly ýeňiş gazandy

Ata Watan Eserleri

Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň daýhanlary galla oragyna girişdiler

15-nji iýun: Ýewropa çempionatynda 3 duşuşyk bar

Germaniýa Ýewropa çempionatyna uly hasaply ýeňiş bilen başlady

Türkmenistan 5G tehnologiýasynyň mümkinçiliklerini öwrener

Türkmenistanda Horezmşalar döwrüne degişli altyn teňňeler tapyldy

Ata Watan Eserleri